Về việc ban hành quyết định kháng nghị dân sự theo thủ tục phúc thẩm

Qua theo dõi, tổng hợp các văn bản kháng nghị phúc thẩm trong lĩnh vực dân sự năm 2010 của Viện kiểm sát cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản rút kinh nghiệm gửi Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng kháng nghị (về nội dung và hình thức).

Xem tiếp

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi