Về án hành chính

1. Thông báo số 383/TB-VKSTC-VPT2 ngày 31/07/2012 rút kinh nghiệm vụ án " Khiếu kiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính”

Ngày 28-5-2012, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hành chính về việc "Khiếu kiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính” do Toà án nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm, bị người khởi kiện kháng cáo. Trên cơ sở đề nghị của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử đã sửa bản án sơ thẩm số 01/2012/HC-ST ngày 24-02-2012 của Toà án tỉnh. Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng thông báo để các Viện kiểm sát nhân dân địa phương nghiên cứu, rút kinh nghiệm.

Nội dung vụ án:

Ngày 24-11-2010, Hạt Kiểm lâm thị xã Sông cầu phối hợp với Đội tuần tra Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên kiểm tra, lập biên bản và ra Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện của ông Nguyễn Văn Lớn - người có hành vi lái xe ô tô biển số 81M-3383 vận chuyển 142 khúc gỗ xẻ hộp, có khối lượng 4,239m3, chủng loại gỗ Cà te, thuộc loại nguy cấp, quý hiếm, nhóm IIA, có nguồn gốc trái phép.

Ngày 06-01-2011, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên ra Quyết đinh xử phạt vi phạm hành chính số 21/QĐ-UBND đối với ông Nguyễn Văn Lớn, phạt 75.000.000đ về hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật và tịch thu sung công quỹ Nhà nước 142 khúc gỗ xẻ hộp với khối lượng 4,239m3 chủng loại Cà te theo quy định tại điểm d khoản 10 Điều 20 Nghị định 99/NĐ-CP ngày 02-11-2009 của Chính phủ.

Tại Điều 3 Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 06-01-2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên quy định: Giao cho Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên trả lại chiếc xe ô tô tải biển số 81M-3383 và giấy tờ xe đang tạm giữ cho ông Nguyễn Văn Lớn, sau khi ông Lớn nộp đủ tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước thị xã Sông Cầu, theo quy định tại khoản 4 Điều 44 Nghị định 99/2009/NĐ-CP ngày 02-11-2009 của Chính phủ”.

Người khởi kiện - bà Nguyễn Thị Hương trình bày: bà là chủ sở hữu hợp pháp chiếc xe ô tô biển số 81M- 3383, xe này gia đình bà mua để kinh doanh vận tải hàng hoá. Trong quá trình kinh doanh, bà có hợp đồng với ông Nguyễn Văn Lớn lái xe vận chuyển hàng hoá, với thoả thuận không được dùng xe ô tô 81M-3383 của bà để vận chuyển hàng hoá bất hợp pháp. Tuy nhiên, ngày 25-11-2010 ông Lớn tự tiện dùng xe ô tô 81M-3383 vận chuyển gỗ trái phép, đã bị Hạt Kiểm lâm thị xã Sông cầu, tỉnh Phú Yên bắt giữ và bị Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên ra quyết định xử phạt hành chính.

Theo quy định của pháp luật, ông Lớn là người có hành vi vi phạm pháp luật, nếu ông Lớn không chấp hành quyết định xử phạt thì các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp cưỡng chế. Còn xe ô tô 81M-3383 là tài sản hợp pháp của gia đình bà, việc Chi cục Kiểm lâm Phú Yên tạm giữ xe ô tô của bà là không đúng quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà. Vì vậy bà khởi kiện yêu cầu Toà án huỷ Điều 3 của Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 06-01-2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên; buộc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên trả lại xe ô tô 81M-3383 và giấy tờ xe cho bà.

Ông Nguyễn Văn Lớn trình bày: Việc ông lấy xe ô tô 81M-3383 của bà Nguyễn Thị Hương chở gỗ trái phép là hành vi vi phạm pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông là đúng quy định của pháp luật, ông không khiếu nại. Nhưng đến nay, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông chưa thể chấp hành quyết định xử phạt được.

Quá trình tố tụng:

Bản án HC-ST số 01/2012/HC-ST ngày 24-02-2012 của Toà án nhân dân tỉnh Phú yên đã áp dụng các Điều 28, 30, điểm a khoản 2 Điều 163 Luật tố tụng hành chính, tuyên xử:

Bác yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Hương yêu cầu huỷ Điều 3 của Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 06-01-2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên "về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản” và buộc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên trả lại xe ô tô 81M- 3383 và giấy tờ xe.

Trong thời hạn luật định, ngày 01-3-2012 bà Nguyễn Thị Hương kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm, huỷ một phần Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 06-01-2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Bản án HC-PT số 07/2012/HC-PT của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nằng đã căn cứ khoản 2 Điều 205 Luật tố tụng hành chính, chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị Hương, sửa án sơ thẩm, huỷ Điều 3 Quyết định số 21/QĐ- UBND ngày 06-01-2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên;

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên có trách nhiệm trả lại xe ô tô 81M-3383 và các loại giấy tờ xe 81M-3383 cho chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Hương.

Những vấn đề cần rút kinh nghiệm:

Việc tạm giữ xe ô tô 81M-3383 quy định tại Điều 3 Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 06-01-2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên là vi phạm pháp luật, vì những lý do sau:

       - Xe ô tô tải mang biển số 81M-3383 thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Hương. Ông Nguyễn Văn Lớn là người được bà Hương thuê điều khiển xe để phục vụ việc kinh doanh. Hợp đồng bà Hương thuê ông Lớn điều khiển xe quy định rõ: "Không được vận chuyển hàng mà Nhà nước cấm ”"Khi đưa xe đi vận chuyển hàng phải có sự đồng ý của chủ phương tiện”. Nhưng ông Lớn đã tự tiện lấy xe đi vận chuyển gỗ trái phép và đã bị Hạt Kiểm lâm thị xã Sông cầu bắt giữ, lỗi này thuộc về ông Nguyễn Văn Lớn.

       - Xét về căn cứ pháp luật tạm giữ phương tiện: Phương tiện được tạm giữ để đảm bảo việc chấp hành hình thức phạt tiền, quy định tại khoản 4 Điều 44 Nghị định 99/2009/NĐ-CP ngày 02-11-2009 của Chính phủ phải được hiểu phương tiện đó là của chính người vi phạm và bị áp dụng hình thức phạt tiền.

Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính năm 2002, đã được sửa đổi bổ sung các năm 2007, 2008 quy định như sau:

       - Khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh ghi: "Không tịch thu phương tiện bị cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính chiếm đoạt, sử dụng trái phép mà trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng hợp pháp”

       - Khoản 2 Điều 46 Pháp lệnh ghi: "Phương tiện nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu thì phải trả cho chủ sở hữu”

        - Khoản 5 Điều 61 Pháp lệnh ghi: "Đối với phương tiện bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thì trả lại cho chủ sở hữu”

        - Kể từ ngày Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Lớn đến khi xét xử phúc thẩm đã hơn 01 năm, nhưng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên không trả lại xe ô tô 81M-3383 cho bà Nguyễn Thị Hương là vi phạm Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính.

Như vậy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính không đúng pháp luật, nhưng Toà án nhân dân tỉnh Phú Yên lại bảo vệ Quyết định sai đó nên đã bác yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Hương, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Trên đây là vụ án hành chính về việc "Khiếu kiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính”, cấp sơ thẩm áp dụng không đúng pháp luật, bị cấp phúc thẩm sửa án. Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng thông báo để Viện kiểm sát địa phương nghiên cứu, rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát xét xử án hành chính.

---------------------


2. Thông báo số 862/2012/TB-VPT3 ngày 23/11/2012 rut kinh nghiệm về quyết định đình chỉ giải quyết các vụ án hành chính sơ thẩm bị cấp phúc thẩm hủy.

Thông qua công tác kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hành chính về lĩnh vực đất đai, đã phát hiện những vi phạm về xác định thẩm quyền và áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án hành chính của cấp sơ thẩm. Viện phúc thẩm 3 thấy cần thông báo một số vụ án sau để các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trong khu vực nghiên cứu rút kinh nghiệm, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp,

I/ Tòa án cấp sơ thẩm quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính không đúng pháp luật:

1/ Vụ kiện giữa:

Người khởi kiện: Nguyễn Xuân Quảng, sinh năm 1959.

Người bị kiện: UBND tỉnh ....

Nội dung: Ngày 25/8/2008 UBND tỉnh .... ban hành Quyết định số 2769/QĐ-UBND về việc thu hồi tổng thể diện tích 3.446.601m2 đất để giao cho chủ đầu tư xây dựng dự án " . . . Water Front tại. . .” trong đó có 36.418,6m2 đất .. . của ông Quảng bị thu hồi. Nên ông Quảng làm đơn khiếu nại, tại công văn số 2575/UBND-XKT ngày 27/7/2011 về việc trả lời đơn khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Quảng. Ngày 11/11/2011 ông Quảng khởi kiện vụ án hành chính đối với Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 UBND tỉnh... Tòa án nhân dân tỉnh .... thụ lý vụ kiện số 15/STHC ngày 19/12/2011 đến ngày 12/3/2012 ban hành quyết định đình chỉ số 01/2012/QĐĐC với lý do sự việc trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Ngày 26/3/2012 ông Nguyễn Xuân Quảng làm đơn kháng cáo đề nghị hủy quyết định đình chỉ vì không đúng quy định của pháp luật.

Ngày 30/7/2012 Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định Hủy quyết định đình chỉ giao hồ sơ về cấp sơ thẩm tiếp tục giải quyết.

2/ Vụ kiện giữa:

Người khởi kiện: Trần Kim Anh, sinh năm 1953.

Người bị kiện: UBND tỉnh…

Nội dung: Ngày 13/01/2005 bà Trần Kim Anh có đơn tranh chấp đất với hộ Ông Văn Thạc, diện tích đất 14,55m2 ủy ban nhân dân thành phố….giải quyết tại quyết định số 2071/QĐ-CT-UBND bác đơn tranh chấp của bà Anh. Ngày 30/6/2006 bà Anh khiếu nại UBND tỉnh .... giải quyết khiếu nại tại Quyết định số 3720/QĐ-UBND ngày 30/10/2007 bác đơn khiếu nại của bà Anh, đồng thời buộc bà Anh phải tháo dỡ nhà trả lại diện tích 10,74m2 và Ông Văn Thạc tháo dỡ phần hàng rào diện tích 3,5m2 cho nhà nước quản lý.

Bà Trần Kim Anh Khởi kiện vụ án hành chính đối với Quyết định số 3720/QĐ-UBND ngày 30/10/2007của ủy ban nhân dân tỉnh….Tòa án tỉnh… thụ lý vụ kiện số 05/STHC ngày 21/5/2012 đến ngày 29/5/2012 ban hành quyết định đình chỉ số 03/2012/QĐĐC với lý do sự việc trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Ngày 22/8/2012 Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định Hủy quyết định đình chỉ giao hồ sơ về cấp sơ thẩm tiếp tục giải quyết.

3/ Vụ kiện giữa:

Người khởi kiện: Nguyễn Thanh Hoàng, sinh năm 1954.

Người bị kiện: UBND tỉnh …

Nội dung: ông Nguyễn Thanh Hoàng có đơn tranh chấp đất với ông Phạm Văn Căn, tại Quyết định số 529/QĐ-CT-UBND ngày 10/02/2006 của UBND huyện .... giải quyết giữa ông Hoàng với ông Căn và quyết định công nhận quyền sử dụng 10.000m2 cho ông Hoàng, ông Căn không đồng ý nên khiếu nại UBND tỉnh ...tại Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 10/02/2010của UBND tỉnh… giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phạm Văn Căn hủy quyết định 529/QĐ-CT-UBND ngày 10/02/2006 của UBND huyện…Ông Hoàng không đồng ý nên khởi kiện vụ án hành chính đối với Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 10/02/2010 của UBND tỉnh…Tòa án tỉnh .... thụ lý vụ kiện số 12/STHC ngày 17/10/2011 đến ngày 29/6/2012 ban hành quyết định đình chỉ số 07/2012/QĐĐC với lý do sự việc trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Ngày 31/10/2012 Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định Hủy quyết định đình chỉ giao hồ sơ về cấp sơ thẩm tiếp tục giải quyết.

4/ Vụ kiện giữa:

Người khởi kiện: Nguyễn Thế Vinh, sinh, năm 1955.

Người bị kiện: UBND tỉnh ....

Nội dung: Ông Nguyễn Thế Vinh có đơn tranh chấp đất với ông Phạm Văn Căn, tại Quyết định số 530/QĐ-CT-UBND ngày 10/02/2006 của UBND huyện… giải quyết giữa ông Vinh với ông Căn và quyết định công nhận quyền sử dụng 10.000m2 cho ông Vinh, ông Căn không đồng ý nên khiếu nại tại Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 10/02/2010 của UBND tỉnh…. , giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Thế Vinh, Phạm Văn Căn. Ông Vinh không đồng ý nên khởi kiện vụ án hành chính đối với Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 10/02/2010 của UBND tỉnh…           hủy quyết định 530/QĐ-CT-UBND ngày 10/02/2006 của UBND huyện… Tòa án tỉnh      thụ lý vụ kiện số 11/STHC ngày

17/10/2011 đến ngày 29/6/2012 ban hành quyết định đình chỉ số 06/2012/QĐĐC với lý do sự việc trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Ngày 29/10/2012 Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định Hủy quyết định đình chỉ giao hồ sơ về cấp sơ thẩm tiếp tục giải quyết.

5/ Vụ kiện giữa:

Người khởi kiện: Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1929.

Người bị kiện: UBND tỉnh..............

Nội dung: Ông Nguyễn Văn Sáu đại diện Hội đình Bình Lộc có đơn tranh chấp đất với ông Tạ Kiệt, tại Quyết định số 3109/QĐ-CT-UBND ngày 27/10/2009 của UBND tỉnh ..... giải quyết tranh chấp giữa Hội đình Bình Lộc với ông Tạ Kiệt và quyết định công nhận quyền sử dụng 5.537 m2 cho Hội đình Bình Lộc 4.300m2, ông Sáu không đồng ý nên khởi kiện vụ án hành chính đối với Quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 27/10/2009 của UBND tỉnh .... Tòa án tỉnh ..... thụ lý vụ kiện số 02/STHC ngày 21/02/2012 đến ngày 18/6/2012 ban hành quyết định đình chỉ số 05/2012/QĐĐC với lý do sự việc trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Ngày 02/10/2012 Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định Hủy quyết định đình chỉ giao hồ sơ về cấp sơ thẩm tiếp tục giải quyết.

6/ Vụ kiện giữa:

Người khởi kiện: Hồ Văn Mướt, sinh năm 1936. Người bị kiện: UBND tỉnh ....

Nội dung: giữa bà Nguyễn Thị Hồng Dân và ông Hồ Văn Mướt tranh chấp đất được UBND huyện .... giải quyết tại quyết định số 257/QĐ-HC ngày 03/10/1995 giao diện tích 13.210m2 đất cho ông Hồ Văn Mướt canh tác. Bà Dân khiếu nại UBND tỉnh…giải quyết tại quyết định số 118/QĐKN-CTUBND ngày 07/8/2006 hủy bỏ quyết định số 257/QĐ-HC ngày 03/10/1995 buộc ông Hồ Văn Mướt giao trả diện tích 13.210m2 đất cho bà Dân sử dụng, buộc bà Dân trả lại cho ông Mướt 5.304 kg lúa.

Ông Hồ Văn Mướt khởi kiện quyết định số 118/QĐKN-CTUBND ngày 07/8/2006. Tòa án tỉnh…thụ lý vụ kiện số 05/STHC ngày 07/5/2012 đến ngày 13/6/2012 ban hành quyết định đình chỉ số 05/2012/QĐĐC với lý do sự việc trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Ngày 27/8/2012 Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định Hủy quyết định đình chỉ giao hồ sơ về cấp sơ thẩm tiếp tục giải quyết.

7/Vụ kiện giữa:

Người khởi kiện: Dương Bình Nguyên, sinh năm 1953.

Người bị kiện: UBND tỉnh ....

Nội dung: ông Dương Bình Nguyên tranh chấp phần đất về tiền đền bù giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A với bà Thị Sết được UBND huyện .... giải quyết tại quyết định số 14/QĐKN-CTUBND ngày 11/01/2006 công nhận diện tích 262,3m2 đất trong phạm vi giải tỏa lộ giới quốc lộ 1A cho ông Dương Bình Nguyên. Bà sết khiếu nại UBND tỉnh .... giải quyết tại quyết định số 225/QĐKN-CTUBND ngày 30/7/2007 hủy bỏ quyết định số 14/QĐ-HC ngày 11/01/2006 công nhận diện tích 262,3m2 đất trong phạm vi giải tỏa lộ giới quốc lộ 1A cho bà Thị sết, bà Thị sết được lãnh tiền đền bù giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A trên diện tích đất này.

Ông Dương Bình Nguyên khởi kiện quyết định số 225/QĐKN- CTUBND ngày 30/7/2007. Tòa án tỉnh .... thụ lý vụ kiện số 04/STHC ngày 20/4/2012 đến ngày 13/6/2012 ban hành quyết định đình chỉ số 05/2012/QĐĐC với lý do sự việc trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Ngày 20/9/2012 Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định Hủy quyết định đình chỉ giao hồ sơ về cấp sơ thẩm tiếp tục giải quyết.

8/ Vụ kiện giữa:

Người khởi kiện: Trang Thanh Tuấn, sinh năm 1955.

Người bị kiện: UBND tỉnh.............

Nội dung: ông Trang Thanh Tuấn tranh chấp phần đất với và Trần Thị Hiêm được UBND huyện…. giải quyết tại quyết định số 323/QĐ-UBH.93 ngày 12/6/1993 thu hồi diện tích 508,8m2 đất ông Trang Thanh Tuấn tự chiếm đất nhà ở giao cho bà Trần Thị Hiêm sử dụng, ông Trang Thanh Tuấn khiếu nại UBND tỉnh .... giải quyết tại quyết định số 47/QĐ.QGKT.03 ngày 11/8/2003 hủy bỏ quyết định số 323/QĐ-UBH.93 ngày 12/6/1993 giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Hiêm, bác đơn của ông Thạch Long được bà Hiêm ủy quyền. Ông Thạch Long tiếp tục khiếu nại UBND tỉnh .... giải quyết tại quyết định số 132/QĐKN-CTUBND ngày 23/8/2006 thu hồi quyết định số 47 /QĐ.QGKT.03 ngày 11/8/2003 giải quyết khiếu nại của ông Trang Thanh Tuấn, công nhận quyết định số 323/QĐ-UBH.93 ngày 12/6/1993 về giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Hiêm, công nhận 1.211m2 đất ông Tuấn đang sử dụng là đất của gia đình ông Thạch Long. Ồn định cho ông Tuấn sử dụng 702,2m2, phần còn lại 508,8m2 buộc ông Tuấn trả lại cho gia đình ông Thạch Long.

Ông Trang Thanh Tuấn khởi kiện quyết định số 132/QĐKN- CTUBND ngày 23/8/2006. Tòa án tỉnh .... thụ lý vụ kiện số 01/2012/STHC ngày 20/02/2012 đến ngày 13/6/2012 ban hành quyết định đình chỉ số 03/2012/QĐĐC với lý do sự việc trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Ngày 20/9/2012 Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định Hủy quyết định đình chỉ giao hồ sơ về cấp sơ thẩm tiếp tục giải quyết.

Quan điểm của Viện phúc thẩm 3 về 08 vụ án hành chính trên đều đề nghị hủy quyết định đình chỉ và đã được Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận: Hủy quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính sơ thẩm giao hồ sơ về cấp sơ thẩm để giải quyết lại.

II/ Những thiếu sót của cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm:

1-    Về xác định thẩm quyền giải quyết:

-    Đối tượng bị khởi kiện: Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên... có nội dung giải quyết về quản lý đất đai được quy định tại điểm d, m khoản 2 Điều 6 Luật đất đai và Điều 162 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai.

Căn cứ Điều 3 Nghị quyết số 56/2010 ngày 24/11/2010 của Quốc hội quy định " Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực, người khiếu nại đã thực hiện việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai đến Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 01/6/2006 đến ngày luật này có hiệu lực, nếu khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của Luật tố tụng hành chính”.

Căn cứ Điều 4 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. ... Điều kiện thụ lý khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai quy định tại Điều 3 NQ số 56 ... .

1. "Toà án chỉ thụ lý giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai (nội dung quản lý nhà nước về đất đai được quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật đất đai năm 2003) quy định tại Điều 3 NQ số 56.

……………………………

3.    Khi thụ lý giải quyết các khiếu kiện quy định tại Điều 3 NQ số 56 và được hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, ngoài việc yêu cầu đương sự cung cấp chứng cứ theo quy định tại Điều 72 của Luật tố tụng hành chính thì phải yêu cầu người khởi kiện cung cấp các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho việc họ đã thực hiện việc khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ ngày 01-6-2006 đến ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực. Trường hợp người khởi kiện không thể cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng mình cho việc họ đã thực hiện việc khiếu nại thì Toà án yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại cung cấp cho mình tài liệu, chứng cứ về việc người khởi kiện đã thực hiện việc khiếu nại và hồ sơ giải quyết khiếu nại (nếu có). Trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thông báo là người khởi kiện chưa thực hiện việc khiếu nại thì Toà án không thụ lý giải quyết.

4.     Việc giải quyết các khiếu kiện theo quy định tại Điều 3 NQ số 56 và được hướng dẫn tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của Luật tố tụng hành chính”.

-    Thẩm quyền giải quyết:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính quy định Quyết định hành chính thuộc đối tượng khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính là "Quyết định hành chính được ban hành sau khi có khiếu nại và có nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính được hướng dẫn tại điếm a khoản này”.

Đối chiếu với các quy định luật thì 08 vụ án hành chính trên mà bên bị kiện là Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh là thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp tỉnh theo Điều 28 và Điều 264 Luật tố tụng hành chính.

2-         Về  nội dung quyết định đình chỉ:

Do Tòa án cấp sơ thẩm xác đinh không đúng đối tượng khởi kiện và thẩm quyền giải quyết của Tòa án, nên đã ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính với lý do: Không thuộc thẩm quyền thụ lý giải quyết của Tòa án là không có căn cứ. Vi phạm Điều 28 và Điều 264 Luật tố tung hành chính và Điều 3 Nghị quyết số 56/2010 ngày 24/11/2010 của Quốc hội, Nghị quyết số 01/2011/NQ-HDTP ngày 29/7/2011 và Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 của Hợi đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Các vi phạm trên là nghiêm trọng, nhưng trong quá trình kiểm sát việc thụ lý và kiểm sát quyết định đình chỉ Viện kiểm sát cấp tỉnh đã không phát hiện vi phạm của Tòa án để kháng nghị phúc thẩm kịp thời theo quy định của Luật tố tụng hành chính, dẫn đến cấp phúc thẩm phải hủy quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính sơ thẩm để giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là một số vụ án hành chính có vi phạm, Viện phúc thẩm 3 xin thông báo đến các Viện kiểm sát tỉnh, thành phố trong khu vực để nghiên cứu và rút kinh nghiệm chung. Nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp và thực hiện tốt Chỉ thị số 04/CT- VKSTC- VPT1 ngày 17/5/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm./.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi