Thông báo rút kinh nghiệm về việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Ngày 10/6/2016, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên họ xét khiếu nại quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1994; ở Khu I, phường Đáp cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 08/2016/QĐ-TA ngày 23/5/2016 của TAND thành phố Bắc Ninh. Tại phiên họp do Công an thành phố Bắc Ninh rút hồ sơ và theo đề nghị của Kiểm sát viên, TAND tỉnh Bắc Ninh đã căn cứ khoản 4 Điều 35 Pháp lệnh số 09 quyết định: Hủy quyết định của TAND thành phố Bắc Ninh và đình chỉ việc xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với Nguyễn Văn Hoàng.

VKSND tỉnh Bắc Ninh thông báo cho các VKSND huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để rút kinh nghiệm.

  1.       Tóm tắt nội dung và quá trình giải quyết vụ việc:

Nguyễn Văn Hoàng (tức Mon) là đối tượng nghiện ma túy. Ngày 20/11/2015, Hoàng đã bị Chủ tịch UBND phường Đáp Cầu quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã – phường trong thời hạn 03 tháng, từ ngày 20/11/2015 đến ngày 20/02/2016. Sau khi chấp hành xong quyết định, Hoàng lại có 02 lần vi phạm pháp luật hành chính. Cụ thể:

-    Ngày 06/3/2016, Hoàng có hành vi hủy hoại tài sản (đập vỡ 02 ô cửa kính) của gia đình ông Nguyễn Văn Hiệp ở khu 1, phường Đáp Cầu; bị Trưởng Công an thành phố Bắc Ninh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hình thức phạt tiền là 3.500.000đ.

-   Ngày 14/3/2016, Hoàng có hành vi gây rối trật tự công cộng tại ngõ Băc Sơn, Khu I, phường Đáp cầu; bị Trưởng Công an phường Đáp cầu ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hình thức phạt tiền là 200.000đ.

Từ những hành vi vi phạm trên, ngày 05/5/2016 Trưởng Công an thành phô Bắc Ninh đã lập hồ sơ đề nghị TAND thành phố Bắc Ninh xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa Hoàng vào cơ sở giáo dục bắt buộc với thời hạn 24 tháng. TAND thành phố Bắc Ninh thụ lý vụ việc ngày 10/5/2016, đến ngày 23/5/2016 mở phiên họp quyết định: Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với Hoàng thời hạn 24 tháng.

Không đồng ý với quyết định, ngày 25/5/2016 Hoàng có đơn khiếu nại. TAND tỉnh Bắc Ninh thụ lý vụ việc ngày 01/6/2016, đến ngày 10/6/2016 thì mở phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại.

  1.      Vấn đề cần rút kinh nghiệm:

Trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ việc trên, TAND thành phố Bắc Ninh còn có một số nội dung cần rút kinh nghiệm như sau:                                                                  

Việc Chủ tịch UBND phường Đáp cầu; Công an thành phố Bắc Ninh lập hồ sơ đề nghị và TAND thành phố Bắc Ninh đã quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa Nguyễn Văn Hoàng vào cơ sở giáo dục bắt buộc là chưa đúng quy định của pháp luật, vi phạm khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐTP ngày 24/12/2015 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Tại khoản 2 Điều 5 Nghị quyết quy định: “Đối tượng thuộc trường hợp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều 94 của Luật xử lý vi phạm hành chính là người đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (đối với người có nơi cư trú ổn định) ... mà trong thời hạn 06 tháng họ đã ít nhất 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm phạm tài sản ... sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân, vi phạm trật tự, an toàn xã hội và trong thời hạn 06 tháng đó họ lại thực hiện một trong các hành vi này, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong vụ việc này, Hoàng trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã - phường, nhưng sau đó trong 06 tháng Hoàng mới 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính; do vậy chưa đủ điều kiện để áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với Nguyễn Văn Hoàng.

-    Ngoài ra, việc TAND thành phố Bắc Ninh quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với Nguyễn Văn Hoàng thời hạn mức tối đa 24 tháng như vậy là quá nghiêm khắc; chưa phù hợp với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính. Bởi trước đó, Hoàng đã bị Chủ tịch UBND phường Đáp cầu quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã - phường, sau đó có 02 hành vi vi phạm hành chính đã bị xử phạt hành chính, song xét thấy những lần vi phạm hành chính của Hoàng có tính chất, mức độ, hậu quả xảy ra không lớn; sau khi vi phạm Hoàng đã tự nguyện khai báo, thành thật hối cải và cam kết không tái phạm,...

Trên đây là một số vấn đề cần rút kinh nghiệm của TAND thành phố Bắc Ninh trong quá trình thụ lý, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Tuy nhiên Kiểm sát viên khi thực hiện công tác kiểm sát đã không kịp thời phát hiện để báo cáo Lãnh đạo đơn vị có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật. VKSND tỉnh Bắc Ninh thông báo để VKSND các huyện, thị xã, thành phố rút kinh nghiệm chung về công tác kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi