Thông báo rút kinh nghiệm các vụ án bị cấp phúc thẩm sửa án

Qua công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình phúc thm, Phòng 5 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông báo rút kinh nghiệm đối với một số vụ án dân sự bị cấp phúc thẩm sửa án, cụ thể:

  1. Vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất, đòi bồi thường thiệt hại về tài sản” số 11/2014/DS-ST ngày 26/8/2014 của Tòa án nhân dân huyện Văn Quan, tnh Lạng Sơn, giữa:

-Nguyên đơn: Linh Thị Mọn

-Bị đơn: Triệu Văn Quỳnh

-Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

+ UBND huyện Văn Quan;

+ Ông Triệu Trung Kiên, Triệu Thi Khuyên, Triệu Văn Học, Triệu Văn Khoa, Phù Thị Pen, Triệu Văn Huấn, Triệu Văn Tơi, Triệu Văn Tuyển.

Bản án dân sự sơ thẩm số 11/2014/DS-ST ngày 26/8/2014 của Tòa án nhân dân huyện Văn Quan đã xử:

Tạm giao cho ông Triệu Văn Quỳnh được quyền quản lý, sử dụng 15.400 m2 đất rừng Pò Lều, thôn Nà Chuông, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, thuộc một phần lô 327 theo bản đồ giao đất lâm nghiệp xã Tri Lễ năm 1995 (có tứ cận các phía tiếp giáp).

Hủy quyết định giao quyền quản sử dụng rng và đất trồng rừng ngày 28/7/1995 của ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thuộc một phần thừa 327 cấp giao cho hộ bà Linh Thị Mọn, diện tích bị hủy là 15.400 m2 vì giao không đúng pháp luật.

Giao cho ông Quỳnh được sở hữu, s dụng 23 cây hồi, một bụi tre có 05 cây và 8.470 cây bạch đàn có trên đất được tạm giao. Ông Quỳnh phải trả cho bà Mọn số tiền trị giá 23 cây hồi và một bụi tre có 05 cây số tiền 1.338.000 đồng,

Bác yêu cu đòi bồi thường thiệt hại 20 cây hồi trị giá 10.000.000 đồng của bà Mọn vì không có căn cứ;

Ngoài ra bản án còn tuyên về nghĩa vụ chịu lãi suất do chậm trả, chi phí định giá, án phí, quyền kháng cáo và yêu cầu thi hành án của các đương sự.

Trong thời hạn luật định nguyên đơn bà Linh Thị Mọn kháng cáo yêu cầu Cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm.

Nội dung vụ án:

Nguyên đơn bà Linh Thi Mọn cho rằng: Gia đình bà có một lô đt rừng tại khu Pò Lều, thôn Nà Chuông, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan sử dụng từ năm 1993 đến ngày 28/7/1995 được UBND huyện Văn Quan giao quyền quản lý là lô số 327 diện tích 2 ha (20.000m2). Quá trình quản lý, sử dụng năm 1999, năm 2003 bà đã trồng hồi. Đến tháng 8/2008 ông Quỳnh cùng các anh em đến tranh chấp phát rừng và chặt phá, đốt cây hồi, vì cho rằng đất này là do trước đây bố mẹ các ông khai phá, năm 2009 ông Quỳnh trồng cây bạch đàn trên đất tranh chấp bà không đồng ý. Nay bà khởi kiện yêu cầu được quản lý, sử dụng toàn bộ lô 327 diện tích 02 ha và các cây hồi, cây tre hiện có trên đất, buộc ông Quỳnh phải di dời các cây bạch đàn ra khỏi đất của bà và bồi thường 43 cây hồi bị chặt đốt là 21.500.000 đồng, 03 cây tre là 30.000 đồng với tổng số tiền là 21.530.000đ.

Bị đơn ông Triệu Văn Quỳnh cho rằng: Đất rừng bà Mọn kiện đòi của gia đình ông có tên là vằng Sliểu, Vằng Kheo thuộc lô 327, nguồn gốc là do bố mẹ ông khai phá và sử dụng từ năm 1975 đến năm 2003, quá trình sử dụng gia đình ông đã đào 2 cái ao và trồng hồi. Từ năm 2003 đến 2007 do hoàn cảnh gia đình neo người, bố ông đã chết, mẹ là bà Pen thì già yếu, nên đất bỏ không. Đến năm 2008 gia đình ông đi phát để trồng rừng thì bà Mọn đến tranh chấp vì cho rằng diện tích đất này năm 1995 bà đã được cấp s bìa xanh. Hiện nay (năm 2009) trên đất tranh chấp gia đình ông đã trồng khoảng 1.000 cây bạch đàn, khi ông phát rừng để trồng bạch đàn thì trên đất không có cây hồi chỉ có cây bụi. Nay bà Mọn khởi kiện ông không chấp nhận, ông đề nghị được quản lý sử dụng đất tranh chấp, các cây hồi, tre, bạch đàn hiện có trên đất, đề nghị hy sổ bìa xanh của bà Mọn vì giao không đúng.

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Kiên (chồng bà Mọn), anh Học, anh Khoa (con bà Mọn) đều yêu cầu giải quyết giao đất cho gia đình tiếp tục quản lý, sử dụng; Bà Pen (mẹ ông Quỳnh), ông Huấn, Tuyển, Tới (anh em ruột ông Quỳnh) đêu có yêu cu như ông Quỳnh.

-Quá trình giải quyết vụ án Tòa án đã tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản ngày 11/6/2014 xác định: Toàn bộ diện tích đất đang tranh chấp là 15.400m2, là đt lâm nghiệp nằm trong lô 327 (theo sổ bìa xanh đã giao cho bà Mọn năm 1995). Trên đất hiện có 23 cây hồi đường kính từ 2- 5 cm và một bụi tre có 05 cây; 8.470 cây bạch đàn.

Những vấn đề cần rút kinh nghiệm:

Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, kết quả xem xét thẩm đnh tai chỗ và công văn số 587/UBND-TNMT ngày 16/7/2014; công văn số 680/UBND-TNMT ngày 25/8/2014 của y ban nhân dân huyện Văn Quan xác định đưc việc y ban nhân dân huyện Văn Quan giao quyền quản lý và sư dụng rừng và đất trong rừng cho bà Linh Thị Mọn là đúng tình tự thủ tục, còn về diện tích được giao không đúng với diện tích xem xét thm đại tại thực địa là do thời điểm giao đất năm 1995 không đo đạc cụ thể chi khoanh vẽ trên bản đồ nên có sự chênh lệch (diện tích được giao là 02ha, diện tích đo đạc thực tế là 15.400m2). Đồng thời căn cứ vào báo cáo ngày 14/11/2008 của ủy ban nhân dân xã Tri Lễ, kết quả xem xét thẩm định ngày 07/9/2009 của Tòa án nhân dân huyện Văn Quan xác định tài sản có trên đất gồm 23 cây hồi và 01 bụi tre do bà Mọn trồng.

Như vậy có căn cứ  xác định sau khi được giao đất bà Mọn đẫ thực hiện đúng nghĩa vụ của người được giao quyền quản lý sử dụng rừng và đất trồng rừng, sử dụng đúng mục đích trồng rừng theo quy định tại Điều 5, Điều 13 Nghị định 02/CP ngày 15/01/1994 của Chính  phủ quy định về giao đất Lâm nghiệp cho hộ gia đình sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích  nông  nghiệp. Bản án sơ  thẩm tuyên tạm giao diện tích 15.400m2 đất thuộc một phần lô 327 theo bản đồ giao đất lâm nghiệp xã Tri Lễ cho ông Quỳnh quản lý, sử dụng và hủy quyết định giao quyền quản lý sử dung rừng và đất trồng rừng ngày 28/7/1995 của ủy ban nhân dân huyện Văn Quan đã cấp cho hộ bà Linh Thị Mọn là không đúng qui định. Do đó cn công nhận quyền quản lý, sử dụng diện tích đất 15.400m2 thuộc một phn lô 327, 23 cây hồi, một bụi tre có 05 cây trên đất tranh chấp cho hộ gia đình bà Mọn và buộc ông Quỳnh phải khai thác, di rời 8.470 cây bạch đàn do ông Quỳnh trồng khi việc tranh chấp đất chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đi nơi khác thì mới chính xác.

Với vi phạm trên bàn án phúc thẩm số 13/2015/DS-PT ngày 03/3/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã xử, sửa một phần bản án sơ thm s 11/2014/DS-ST ngày 26/8/2014 của Tòa án nhân dân huyện Văn Quan.

Quá trình kiểm sát giải quyết án, Viện kiểm sát huyện đã phân công Kim sát viên nghiên cu hồ sơ và tham gia phiên tòa nhưng không phát hiện được vi phạm, Viện kiểm sát huyện Văn Quan cần rút kinh nghiệm.

2 Vụ án “Yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe” số 08/2014/DS-ST ngày 30/9/2014 của Tòa án nhân dân huyện Bình Gia, tnh Lạng Sơn, gia:

-Nguyên đơn: Anh Nông Văn Cừu  

-Bi đơn: Anh Sầm Văn Lập; Chị Lương Thị Mậu ( là bố mẹ của cháu Sầm Văn Đồng )

Các đương sự cùng trú tại: Thôn Na Dài, xã Tân Văn, huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn.

 Bản án dân sự sơ thẩm số 08/2014/DS-ST ngày 30/9/2014 của Tòa án nhân dân huyện Bình Gia đã xử:

            Buộc ông Sầm Văn Lập và bà Lương Thị Mậu phải bồi thường thiệt hại cho ông Nông Văn Cừu các khoản tiền thuốc men, viện phí, chi phí điu trị, tin thuôc, tin xe là 21.000.000đ; tiền tn thất tinh thần 10.000.000đ; tiên công lao động trong 06 tháng là 4. 000.000đ. Tổng cộng các khoản là 35.000.000đ. Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo và yêu cầu thi hành án của các đương sự.

Trong thời hạn luật định bị đơn bà Lương Thị Mậu kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm.

Nội dung vụ án:

Khoảng 16h30 ngày 14/01/2013, ông Nông Văn Cừu đang đi bộ tại  phần đường bên phải Quốc lộ 1B, hướng Bình Gia - Lạng Sơn, thuộc địa phận thôn Kéo Coong, xã Tân Văn, Bình Gia, tnh Lạng Sơn thi bị anh Sầm Văn Đồng điều khiển xe đạp đâm vào phía sau khiến ông Cừu ngã xuống phía bên phải đường bất tỉnh, Hậu quả: ông Cừu bị chấn thương sọ não kín, anh Đồng bị thương nhẹ, xe đạp bị gẫy ghi đông.

Tại Bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 133/2013/TTPY ngày

6/6/2013 của Trung tâm pháp y tnh Lạng Sơn kết luận: ông Cừu bị vỡ khuyết

xương thái dương đỉnh phải; sẹo vết mổ hộp sọ; điện não đồ biến đổi nh dng bi kích thích, tổng tỷ lệ thương tật là 42%.

Những vấn đề cần rút kinh nghiệm:

Quá trình giải quyết vụ án Tòa án sơ thẩm căn cứ vào lời khai của nguời làm  chứng, lời khai của các bên đương sự và các tài liệu chứng cứ có trong h sơ vụ án

Để xác định anh Sầm Văn Đồng là người có lỗi, trực tiếp gây thương tích cho ông Cừu và buộc bố mẹ anh Đồng là ông Lập, bà Mậu phải có trách nhiệm bồi thường

 Cho ông Cừu các khoản viện phí, chi phí điều trị,tiên thuốc, tiền xe, tiên tn thất tinh thần, tiền công lao động tng số tin 35.000.000 đng là có căn cứ.

Tuy nhiên tại phiên tòa sơ thm, phúc thm các đương sự đều xác nhận trong thơi gian ông Cừu đi điu trị gia đình ông Lập, bà Mậu đã hỗ trợ trước số tiền 2.900.000 đng nhưng khi xem xét, giải quyết các khoản tiền bồi thường Tòa án sơ thâm không khu trừ số tiền này trong tổng số tiền 35.000.000 đồng ông Lập bà Mậu phải có trách nhiệm trả cho ông Cừu là thiếu sót. ông Lập, bà Mậu chỉ phải bồi thường cho ông Cừu số tiền 35.000.000 đồng - 2.900.000 đồng = 32.100.000 đồng thì mới chính xác.

Với vi phạm trên bản án phúc thẩm số 17/2015/DS-PT ngày 03/04/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã sửa một phần bản án sơ thẩm số 08/2014/DS-ST ngày 30/9/2014 của Tòa án nhân dân huyện Bình Gia.

Quá trình kiểm sát giải quyết vụ án, Viện kiểm sát huyện đã phân công Kiểm sát viên nghiên cứu hồ sơ và tham gia phiên tòa nhưng không phát hiện được vi pham, Viện kiểm sát huyện Bình Gia cần rút kinh nghiệm.

Trên đây là những vụ án bị cấp phúc thẩm xét xử tuyên sửa án, Phòng 5 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông báo để các đơn vị câp huyện, thành phố được biết và cùng rút kinh nghiệm chung trong công tác kim sát giải quyết án dân sự./.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi