Thông báo rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án dân sự.

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác Kim sát năm 2015, naày 30/03/2015 Phòng 5 Viện kim sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phối hp với Tòa dân sự a án nhân dân tnh Bc Ninh t chức phiên tòa rút kinh nghiệm trongng tác kim sát xét x vụ án dân sự theo th tục phúc thm tại trụ s Tòa án nhân dân tnh Bc Ninh.Vụ án tranh chấp: "Tranh chấp hp đồng chuyn nhượng quyền sử dụng đấtgiữa:

            - Nguyên đơn: Anh Tạ Xuân Lanh, sinh năm 1984

                                      Chị Nguyễn Thị Lê, sinh năm 1984

            Cùng trú tại: Thôn Đông Bích - xã Đông Thọ - Yên Phong – Bc Ninh.

            - Bị đơn: Anh Nguyễn Văn Thuyết, sinh năm 1965

            Trú tại: Yên Từ, Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tnh Bắc Ninh.

            Kim sát viên kim sát xét xử tại phiên tòa: Đồng chí Vũ Vit Tuấn.

Nội dung vụ án:

            Ngày 20/11/2012, anh Lanh, chị Lê có ký hợp đồng chuyn nhượng quyn s dụng thửa đất số 207b t bn đồ 01, diện tích 231m2 (nay là tha đất 169, t bn đồ 17, diện tích 219m2) của anh chị sang cho anh Nguyễn Văn Thuyết. Theo anh chị việc lập hp đồng chuyển nhượng này nhm đ bo đảm cho việc chị Nguyn Thị Lương (em dâu của chị Lê) vay ca anh Nguyễn Văn Thuyết s tiền 700.000.000đ; thực tế anh chị không bán nhà đt cho anh Thuyết, không nhn tin, không giao nhà cho anh Thuyết.

            Phía anh Thuyết cho rằng việc chuyển nhượng là có thực anh đã tr 700 triệu đồng cho vợ chồng anh Lanh, chị Lê nhưng không viết biên nhn nhận tin. Việc tr tiền này được thực hiện tại Văn Phòng công chứng Công Thành - Từ Sơn – Bc Ninh và có một số người chứng kiến. Mục đích anh mua đất đ kinh doanh. Sau khi nhn chuyn nhượng anh chưa bán được nên vn cho anh Lanh, chị Lê nhờ. Nay, anh Lanh chị Lê yêu cầu hủy hp đồng chuyn nhượng quyn s dụng đất ngày 20/11/2012 – hủy giấy chứng nhận quyền s dụng đất đã cp ngày 16/10/2013; yêu cu trả nhà và đt anh không đng ý.


            Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, chị Nguyn Thị Lương có lời khai không thống nhất. Trong các bn khai và đối cht ban đầu chị khai không có việc mượn s đỏ ca anh Lanh, chị Lê để đảm bo cho khon vay tiền ca anh Thuyết; sau đó lại khai có mượn s đ ca anh Lanh chị Lê đ đảm bo cho khon vay ca anh Thuyết. Biên bản đối chất gia chị Lương và vợ chồng anh Lanh, chị Lê ngày 27/5/2014: Từ năm 2011, vợ chồng chị có vay tiền ca anh Thuyết nhiu ln, ln ít nhất là 20.000.000đ, lần nhiều nhất là 100.000.000đ. Nay chị không còn n ông Thuyết na, chị không mượn s đỏ ca vợ chồng anh Lanh, chị Lê.

            Bản án số 07/2014/DSST ngày 27/08/2014 của TAND huyện Yên Phong đã tuyên:

  1.       Chấp nhn đơn khi kin của anh Tạ Xuân Lanh, chị Nguyn Thị Lê.
  2.       Hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 20/11/2012 gia anh Tạ Xuân Lanh, chị Nguyễn Thị Lê với anh Nguyễn Văn Thuyết vô hiệu do gi tạo.
  3.       Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 540189 do UBND huyện Yên Phong cấp ngày 16/10/2013 cho anh Nguyễn Văn Thuyết tha s 169, t bản đ 17, diện tích 219m2 thôn Đông Bích, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong.
  4.       Buộc anh Nguyễn Văn Thuyết và anh Nguyễn Văn Hai (tức Trường) phải trả cho anh Tạ Xuân Lanh, chị Nguyn Thị Lê quyền sử dụng tha đất 169, t bn đồ 17, diện tích 219m2 trên đất có một ngôi nhà 2 tầng, 01 gác xép, 01 lán lp prôximăng, Phía Đông, Phía Tây giáp ngõ đi chung, Phía Bc giáp nhà anh Hải và anh Kỷ, Phía Nam giáp nhà anh Điệp tại thôn Đông Bích, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong.

            Sau khi xét xử sơ thm, anh Thuyết kháng cáo với nội dung: đ nghị Hội đồng xét xử phúc thm công nhận hp đồng chuyển nhượng quyền s dụng đất giữa anh vi vợ chng anh Lành, chị Lê đối vi thửa đất 169, t bản đồ 17, diện tích 219m2 tại thôn Đông Bích, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, Bc Ninh mang tên anh.

            Sau khi tham dự phiên tòa tại trụ sở VKSND tnh Bc Ninh, nh đạo, Kim sát viên Phòng 5 đã t chức hp rút kinh nghiệm công tác kim sát việc tuân theo pháp luật của Kim sát viên được giao nhiệm vụ kim sát tại phiên tòa.

            Tại cuộc họp rút kinh nghiệm, các ý kiến tham gia đóng góp của các thành viên tham dự tập trung vào các vn đ bản sau:

            1/ Ưu đim:

            Phòng 5 Viện kim sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phối hp với Tòa dân sự Tòa án nhân dân tnh Bc Ninh chọn và t chức phiên tòa rút kinh nghiệm đã đạt được các tiêu chí như: Vụ án đưa ra xét x rút kinh nghiệm có nội dung tương đối phức tạp v mặt chứng cứ, có người bo vệ quyn và lợi ích hp pháp cho đương sự, người đại diện theo y quyn của đương sự và có đông đương sự tham gia.

            Công tác chun bị: đã được thực hiện theo quy định.

            Tác phong ca kim sát viên đĩnh đạc, phát biu rõ ràng đã nêu cao được vị thế, vai trò ca Kim sát viên tại phiên tòa.


            Tại phiên tòa, sau khi làm th tục khai mạc phiên tòa theo quy định, người
kháng cáo không rút
đơn kháng cáo. Chủ tọa đã tạo điều kiện cho các đương sự hòa
giải theo quy định.

            Kim sát viên đã ch động trong việc hi các đương sự đ làm rõ thêm nội
dung vụ kiện
.

            2/ Tồn tại cần khắc phục:

            - Công tác chun bị của Kim sát viên tham gia phiên tòa tuy đã đảm bảo đầy đủ theo quy định nhưng việc sao gửi các tài liệu này đến các thành viên tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm chưa được đầy đủ.

            - Ngưi đại diện theo ủy quyn của nguyên đơn ngi tham dự phiên tòa chưa
đúng vị trí của ngườ
i tham gia t tụng, nhưng kim sát viên không phát hiện đ yêu
cầu Hội
đồng xét xử sắp xếp người đại diện theo ủy quyên của đương sự ngồi đúng vị
trí, quy định tại phiên tòa.

            Kim sát viên chưa có quan điểm nhận định về một nội dung mà các đương sự, người đại diện theo ủy quyền của đương sự và người bảo vệ quyn lợi đương sự
đ
ưa ra, để từ đó bảo vệ quan đim của Viện kiệm sát chp nhận đơn kháng cáo hay
không chấp nhận đ
ơn kháng cáo của đương sự.

            Trên đây là một s vấn đ cn rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát việc tuân
theo pháp luậ
t tại phiên tòa xét xử vụ án dân s- theo thủ tục phúc thm của Kiểm sát
viên. Phòn
g 5 Viện kim sát nhân dân tỉnh Bc Ninh thông báo để các đơn vị nghiên
c
u rút kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng của Kim sát viên khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi