Thông báo rút kinh nghiệm về kiểm sát thi hành án khoản tịch thu sung quỹ nhà nước; tiêu hủy tài sản; hoàn trả tiền, tài sản kê biên, tạm giữ trong bản án, quyết định hình sự

Thực hiện chương trình công tác quí III năm 2015 số ll/CTr.VKS.P10 ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

            Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về lĩnh vực thi hành án dân sự. Qua kiểm sát các hồ sơ thi hành án khoản tịch thu sung quỹ nhà nước; tiêu hủy tài sản; hoàn trả tiền, tài sn kê biên, tạm giữ trong bản án, quyết định hình sự, thấy rng: việc tổ chức thi hành án của Cục thi hành án dân sự vẫn còn một số vi phạm, phòng kiểm sát thi hành án dân sự (KSTHADS) xin thông báo để Viện kiểm sát cấp huyện rút kinh nghiệm trong quá trình kim sát thi hành án khoản tịch thu sung quỹ nhà nước; tiêu hủy tài sản; hoàn trả tiền, tài sản kê biên, tạm giữ trong bản án, quyết định hình sự.

  1.       Hồ sơ thi hành án dân sự khoản tiêu hy vật chứng

            Qua kiểm sát 56 hồ sơ thi hành án nhận thấy còn 13 hồ sơ Cục thi hành án dân sự chưa ra quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản thuộc diện tiêu hủy theo bản án, quyết định. Điển hình:

            * Bản án số 899/HSPT ngày 28/9/2012 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và quyết định thi hành án chủ động số 104/QĐ-CTHA ngày 14/12/2012 (vụ Nguyễn Văn Thái) buộc tịch thu tiêu hủy: 01 cây dao loại Thái Lan bằng kim loại màu trắng, mũi nhọn, cán dao bằng nhựa màu vàng, chiều dài từ cán đến mũi 20 cm; 01 cây dao loại tự chế có chiều dài từ cán đến mũi 51 cm, lưi dao bằng kim loại màu đen, mũi nhọn, lưi dao dài 43cm, chiều ngang 2cm, cán dao được quấn băng keo màu đen; 01 si dây chì bằng kim loại có chiều dài 86 cm, ở hai đầu dây có 02 cục bằng kim loại; 01 cây đèn pin loại điện tử vỏ màu đen bằng nhựa, phía trước có màu đỏ.

            * Bản án số 10/HSST ngày 11/5/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng; Bản án số 460/2011/HSPT ngày 27/7/2011 của Tòa phúc Tòa án nhân dân Tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định thi hành án chủ động s 248/QĐ-CTHA ngày 16/8/2011 (vụ Lâm Nhật Hào), nội dung: tịch thu tiêu hủy 01 cái quần ngn màu đen; 01 cái áo ngn tay có sọc đen, đ không bâu; 01 cái màn có ô vuông tròn nhiu màu khác nhau có số đo 2,2m x l,6m.

            Như vậy đối với những vụ việc trên Cục thi hành án dân sự chưa thực hin đúng theo quy định tại khoản 1, Điều 125 Luật thi hành án dân sự.

            Khoản 1, Điều 125 qui định: “1. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày ra quyết định thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản thuộc diện tiêu hủy theo bản án, quyết định, trừ trường hợp pháp luật quy định phải tiêu hủy ngay”.

  1.       Hồ sơ thi hành án dân sự khoản xử lý vật chng, tài sản tạm giữ bị tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước

            Qua kiểm sát 56 h sơ thi hành án nhận thấy còn 04 hồ sơ Cục thi hành án dân sự đã ra quyết đinh thi hành án nhưng việc thông báo bằng văn bản và tiến hành giao vật chứng, tài sản tạm giữ cho cơ quan tài chính cùng cp chậm; 02 h sơ Cục thi hành án dân sự chưa thông báo bằng văn bản và tiến hành giao vật chứng, tài sản tạm giữ cho cơ quan tài chính cùng cấp. Điển hình:

            * Bản án số 33/2011/HSST ngày 15/8/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng và quyết định thi hành án chủ động s 32/QĐ-CTHA ngày 13/10/2011 (Vụ Tống Kim Sợi), nội dung: tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động Nokia 6288 màu đen, nắp trượt. Nhưng đến ngày 27/10/2014 Chấp hành viên mới tiến hành thông báo bằng văn bản và tiến hành giao vật chứng, tài sản tạm giữ cho S tài chính tỉnh Sóc Trăng.

            * Bản án số 28/2011/HSST ngày 04/8/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng và quyết định thi hành án chủ động số 39/QĐ-CTHA ngày 20/10/2011, nội dung: tịch thu sung công quỹ nhà nước: 04 điện thoại di động hiệu: 3500C, Nokia N1028V, N1200, Nokia N1208 và 03 chiếc xe mô tô (đã giao cho S tài chính). Nhưng đến ngày kiểm sát hồ sơ (ngày 08/6/2015) Chấp hành viên chưa thông báo bằng văn bản và tiến hành giao vật chứng, tài sản tạm giữ đó cho cơ quan tài chính cùng cấp.

            Như vậy đối với những vụ việc trên Cục thi hành án dân sự chưa thực hiện đúng theo quy định tại khoản 1, Điều 124 Luật thi hành án dân sự.

            Khoản 1, Điều 124 quy định: đi với vật chứng, tài sản tạm giữ mà bản án, quyết định tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản và tiến hành giao vật chng tài sn tạm giữ đó cho cơ quan tài chính cùng cấp....

  1.       Hồ sơ thi hành án dân sự khoản trả lại tài sản tạm giữ cho đương sự

            Qua kim sát 56 h sơ thi hành án nhận thy còn 01 hồ sơ Cục thi hành án dân sự chưa ra quyết định thi hành án chủ động để trả lại tài sản tm giữ cho đương sự theo nội dung bản án của Tòa án đã tuyên (đi với khoản thi hành án phí đã ra quyết đnh thi hành án chủ động), như vụ Trần Thanh Sang: bản án số 14/2011/HSST ngày 13/6/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng tuyên: đối với chiếc xe mô tô biển s 94H5-0030 mà bị cáo sử dụng, cơ quan điều tra đã thu giữ nhng bị cáo không phải là người đng tên ch s hữu; cơ quan điu tra đã thông báo tìm kiếm nhưng vẫn chưa xác định được người đứng tên chủ s hữu nên giao tr lại cho bị cáo.

            Như vậy đối với vụ việc trên Cục thi hành án dân sự chưa thực hiện đúng theo quy định tại khoản 1, Điều 36 và khoản 1, Điều 126 Luật thi hành án dân sự.

            Khoản 1, Điều 36 quy định: “1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án đối với phần bản án, quyết định sau đây:

            a. Hình phạt tiền, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí;

            b. Trả lại tiền, tài sản cho đương sự; ...

            Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định, Thủ tưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thi hành án”.        

            Khoản 1, Điều 126 quy định: “1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ trong trường hợp bản án, quyết định tuyên trả lại tài sản cho đương sự...

            Từ những vi phạm nêu trên, Phòng kiểm sát thi hành án dân sự tham mưu Lãnh đạo viện ban hành Kiến nghị số 416/KN-KSTHADS ngày 23/6/2015 đối với Cục trưởng Cục thi hành án dân sự: Yêu cầu Cục trưng Cục thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng khắc phục những vi phạm nêu trên bằng việc chỉ đạo và thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

            - Nhanh chóng ra quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản thuộc diện tiêu hủy theo bản án, quyết định đối với 13 việc theo khoản 1, Điều 125 Luật thi hành án dân sự.

            - Khắc phục việc chậm thông báo bằng văn bản và tiến hành giao vật chứng, tài sản tạm giữ cho cơ quan tài chính tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời nhanh chóng thông báo bằng văn bản và tiến hành giao vật chứng, tài sản tạm giữ cho cơ quan tài chính tỉnh Sóc Trăng đối với: 01 điện thoại di động hiệu Nokia 206 màu đen (vụ Võ Thanh Tuấn); 04 điện thoại di động hiệu: 3500C, Nokia N1028V, N1200, Nokia N1208 (vụ Đinh Văn Bỉ) theo khoản 1, Điều 124 Luật thi hành án dân sự.

            - Ra quyết đnh thi hành án chủ động khoản trả lại tài sản cho đương sự theo khoản 1, Điều 36 Luật thi hành án dân sự.

  1.       Những vấn đề cần rút kinh nghiệm

            - Để thực hiện tốt kiểm sát việc thi hành án khoản tịch thu sung quỹ nhà nước; tiêu hy tài sản; hoàn trả tiền, tài sản kê biên, tạm giữ trong bản án, quyết định hình sự, kiểm sát viên cần nghiên cứu Chương V, Mục 1 Luật thi hành án dân sự; Điu 4, 5, 6 Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục quản lý hành chính về thi hành án dân sự; Điều 1, mục 12 Nghị định s 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ về sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự v thủ tục thi hành án dân sự...

            - Kiểm sát viên yêu cầu kế toán cung cấp báo cáo phân tích số dư tài sản, tang vật chưa x lý. Sau khi kế toán cung cấp báo cáo phân tích số dư tài sản, tang vật chưa xử lý, Kiểm sát viên căn cứ vào báo cáo yêu cầu Chấp hành viên cung cấp h sơ ri tiến hành nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu với các qui định của pháp luật đ xác định vi phạm. Qua nghiên cứu hồ sơ nếu phát hiện có vi phạm thì Kiểm sát viên đề xuất, báo cáo Lãnh đạo viện kiến nghị hoặc kháng nghị quyết định thi hành án đó.

            - Bên cạnh đó kiểm sát viên cần đối chiếu nội dung bản án tuyên hình thức xử lý vật chứng, tài sản với biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan điều tra với cơ quan thi hành án dân sự và phiếu nhập kho, phiếu xuất kho để xác định số lượng, chủng loại... vật chứng, tài sản phải xử lý theo bản án. Nếu phát hiện vật chứng, tài sản cơ quan điu tra chuyn cho cơ quan thi hành án dân sự nhưng bản án không tuyên hình thức xử lý (do không phải là vật chứng của vụ án hình sự) thì yêu cu cơ quan thi hành án dân sự t chức họp liên ngành Công an - Viện kim sát - Cơ quan thi hành án dân sự đ có hướng xử lý.

            Trên đây là những vấn đề cần rút kinh nghiệm về kiểm sát thi hành án khoản tịch thu sung quỹ nhà nước; tiêu hủy tài sản; hoàn trả tiền, tài sản kê biên, tạm giữ trong bản án, quyết định hình sự. Phòng kiểm sát thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông báo đến Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu nhm rút kinh nghiệm trong quá trình kim sát./.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi