Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Thông báo rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh  ban hành Thông báo rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động

 

Căn cứ vào Kế hoạch công tác năm 2015 của Viện kiếm sát nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, về việc thông báo rút kinh nghiệm định kỳ trong công tác  kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật, đối với Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị gửi về và kết quả theo dõi kiểm tra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổng hợp, đánh giá như sau:

I/ Kết quả công tác:

  1.   Số vụ án thụ lý:

- Tổng số án thụ lý trong quý III năm 2015 của cấp huyện: 131 vụ. Trong đó:

+ Án hành chính: 69 vụ (cũ 63 vụ; mới 6 vụ);

+ Án kinh doanh thương mại 62 vụ (cũ 42 vụ ; mới 20 vụ);

-  Đã giải quyết: 49 vụ, Trong đó:

+ Xét xử: 18 VII (KDTM 9 vụ; HC 9 vụ);

+ Đình chỉ: 19 vụ (HC 9 vụ; KDTM 10 vụ);

+ Công nhận sự thỏa thuận các đương sự: 12 vụ (KDTM).

-   Số án còn tồn: 82 vụ. Trong đó:

+ án hành chính: 51 vụ

+ án kinh doanh thương mại: 31 vụ.

  1.    Số vụ việc thụ lý:

- Tng số việc thụ lý của cấp huyện: 16 việc ( XLHC) trong đó: cũ 2 việc, mới 14 việc.

- Đã giải quyết: 16 việc trong đó:

+ Mở phiên họp: 15 việc;

+ Miễn chấp hành biện pháp XLHC: 01 việc;

- Tồn: không.

Nhìn chung, các đơn vị đã chủ động trong thực hiện nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch công tác năm. Tham gia đầy đủ các phiên tòa theo quy định của pháp luật, chuẩn bị tốt bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, cơ bản đảm bảo chế độ thông tin báo cáo về Viện tỉnh kịp thời. Trong quý không có đơn vị nào tổ chức cho cán bộ, kiểm sát viên tham dự phiên tòa.

Một số đơn vị phát hiện được vi phạm, kịp thời kiến nghị Tòa án rút kinh nghiệm như: Viện kiểm sát thị xã Đông Triều ban hành 01 kiến nghị với tòa án cùng cấp do: Vi phạm thời hạn thời hạn xét xử 02 vụ án hành chính theo quy định tại Điều 117 Luật tố tụng hành chính; Viện kiểm sát huyện Vân Đồn ban hành 01 kiến nghị đối với tòa án ngang cấp về việc không nhập vụ án hành chính, trái với quy định tại Điều 33 Luật t tụng hành chính.

Qua kiểm sát các Quyết định, Bản án do Viện kiểm sát cấp huyện chuyển lên phòng nghiệp vụ thấy các dạng vi phạm đã được kịp thời khắc phục. Việc triển khai thực hiện các chuyên đề “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, thời điểm từ ngày 01/6/2014 đến 31/5/2015” và thực hiện công tác đột phá năm 2015 về "Tập hp vi phạm của Tòa án trong việc tiếp nhận đơn khởi kiện, trả lại đơn khởi kiện và thụ lý vụ án đối với án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản thời điểm từ 01/6/2014 đến 31/5/2015” cơ bản kịp thời, đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, về chất lượng báo cáo viết tốt chỉ tập trung vào một số đơn vị như Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Ba Chẽ, Đầm Hà.

Il/ Những tồn tai cần rủt kinh nghiệm:

- Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02 ngày 20/5/2015 của Tòa án thành phố cẩm phả về tranh chấp hp đồng mua bán hàng hóa giữa nguyên đơn Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Miền Đông và bị đơn Công ty c phần Lilama 3. Phần quyết định của bản án tuyên áp dụng cả khoản 2 Điều 305 Bộ luật dân sự và Điều 306 Luật thương mại là chưa chính xác (thừa khoản 2 Điều 305 BLDS).

- Trong quý VKS tỉnh nhận được nhiều quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm v/v Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Mặc dù các đơn vị đã khắc phục những dạng vi phạm nêu ở các quý trước song vẫn còn có tồn tại như: Quyết định của Tòa án huyện Hoành Bồ số 01 ngày 28/8/2015 v/v Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Viện kiểm sát Hoành Bồ không lập phiếu kiểm sát quyết định; Quyết định của Tòa án huyện Đầm Hà số 01 ngày 14/8/2015 v/v áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Viện kiểm sát Đầm Hà không lập phiếu kiểm sát quyết định nên không phát hiện được vi phạm trong quyết định, đó là không ghi cụ thể tên cơ quan phải thi hành quyết định.

Một số quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sờ cai nghiện bắt buộc, Viện kiểm sát thành phố Uông Bí gửi chậm:

+ 02 Quyết định số 15, 16 ngày 26/5/2015 của Tòa án thành phố Uông Bí, Viện kiểm sát Uông Bí lập phiếu ngày 29/5/2015 đến ngày 05/8/2015 Viện kiểm sát tỉnh mới nhận được quyết định

+ Quyết định số 18 ngày 15/6/2015 của Tòa án thành phố Uông Bí, Viện kiểm sát Uông Bí lập phiếu ngày 15/6/2015 đến ngày 05/8/2015 Viện kiểm sát tỉnh mới nhận được quyết định.

-  Việc gửi thông báo thụ lý các vụ án Hành chính, kinh doanh thương mại... về tỉnh thực hiện chưa nghiêm túc, ngoài các đơn vị thực hiện tốt là: Viện kiểm sát Đông Triều, Viện kiểm sát Vân Đồn, còn lại hầu hết chưa gửi hoặc gi thiếu. Các đơn vị lưu ý khi Tòa án gửi Thông báo thụ lý sang Viện kiểm sát, phải photo gửi ngay 01 bản về phòng 10 để phòng theo dõi việc thụ lý, giải quyết án của cấp sơ thẩm.

III/  Phương hướng quý IV năm 2015:

Đ thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2015, Viện tỉnh yêu cầu các đơn vị cấp huyện thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

-     Phát huy ưu điểm và khắc phục triệt để các tồn tại đã rút kinh nghiệm cũng như các vấn đề cần lưu ý trong quá trình kiểm sát để phát hiện vi phạm, kịp thời kiến, kháng nghị. Có biện pháp tích cực nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

-     Tập trung rà soát các chi tiêu nghiệp vụ, tăng cường phát hiện vi phạm, nâng cao chất lượng, số lượng kiến nghị, kháng nghị. Kịp thời bám sát án và phối hợp chặt chẽ với Tòa án cùng cấp để giải quyết dứt điểm các vụ án còn tồn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài.

-     Tổ chức tham dự nhiều phiên tòa hơn nữa để nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp, trau dồi kỹ năng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai, các vụ án kinh doanh thương mại, lao động...

Trên đây là nhận xét, đánh giá về tình hình hoạt động Công tác Quý III và phương hướng quý IV/2015. Yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện để nâng cao hiệu quả, chất lượng Công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động trong thời gian tới./.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi