Thông báo rút kinh nghiệm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo rút kinh nghiệm số: 03/TB-VKS ngày 10 tháng 9 năm 2015 về công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự

 

Qua theo dõi công tác thực hành quyn công tố và kim sát xét xử án hình sự đối vi VKSND các huyện, thành phố trong thi điểm từ 01/6/2015 đến 31/8/2015, VKSND tỉnh Hà Nam thông báo rút kinh nghiệm như sau:

1. Về việc chấp hành quy định gửi cáo trạng, báo cáo kết quả THQCT và KSXX, luận tội, bản án, quyết định hình sự thẩm

a. Mặc dù VKSND tỉnh đã rút kinh nghiệm về việc gửi cáo trạng và sau khi xét xử sơ thm cn phải gửi ngay báo cáo thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử (gọi tt là báo cáo xét xử), luận tội, đ có cơ sở đánh giá kịp thời thông tin của các loại văn bản trong từng thi đim nhưng một số VKSND cấp huyện vẫn để xảy ra tình trạng gửi chậm. Cụ th:

- VKSND huyện Lý Nhân: cáo trạng truy tố Trần Văn Thanh về tội Mua bán trái phép cht ma túy”, cáo trạng truy t Trn Văn Hải v tội “Trộm căp tài sản”.

- VKSND huyện Thanh Liêm: cáo trạng, báo cáo xét xử, luận tội vụ Cao Thị Tuyên phạm tội “Vi phạm quy định v điu khin phương tiện giao thông đường bộ”; cáo trạng, báo cáo xét xử, luận tội vụ Trần Văn Lâm phạm tội “Giao cấu với trẻ em.

b. VKSND huyện Lý Nhân chưa thực hiện nghiêm túc mục 3 Chỉ thị số 03/2008/CT-VKSNDTC-VPT1 ngày 19/6/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về việc khi gửi quyết định sơ thm cho Viện kim sát cấp trên trực tiếp phải gửi kèm theo phiếu kim sát quyết định. Cụ th là Quyết định đình chỉ vụ án Ngô Văn Thoản phạm tội “C ý gây thương tích” thiếu Phiếu kiểm sát quyết định.

c. Tình trạng chậm gửi bản án, quyết định sơ thm vn xảy ra, vi phạm Điều 27 Quy chế thực hành quyền công tố và kim sát xét xử các vụ án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 960/2007/QĐ-VKS ngày 17/9/2007 của Viện trưởng VKSND tối cao. Cụ thể là: Quyết định đình chỉ vụ án Ngô Văn Thoản phạm tội “C ý gây thương tích” ngày 06/8/2015 của TAND huyện Lý Nhân, đến ngày 08/9/2015 Phòng 7 mới nhận được Quyết định; các bản án hình sự sơ thẩm ngày 12/8/2015 của TAND huyện Lý Nhân xét xử Trần Văn Hải về tội “Trộm cắp tài sản ”, Trần Ngọc Dũng và đồng bọn về tội “Đánh bạc”. Ngày 20/8/2015 VKSND huyện Lý Nhân nhận bản án thẩm nhưng đến 31/8/2005 Phòng 7 mới nhận được bản án.

2. Về chất lượng các bản luận tội

Nhìn chung, các bản luận tội đã cơ bản đảm bảo v nội dung và hình thức theo đúng mẫu hướng dẫn của VKSND tối cao, đã phân tích, đánh giá các chứng cứ của vụ án một cách khách quan, toàn diện, đầy đủ; đánh giá tính chất, mức độ nguy him cho xã hội của tội phạm, hậu quả gây ra, vai trò trách nhiệm và nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, đề xuất áp dụng pháp luật phù hp. Đng thời, phê phán hành vi và thủ đoạn thực hiện tội phạm, những nhận thức lệch lạc, sai trái của bị cáo đ lên án trước dư luận; rút ra những bài học cảnh giác trong nhân dân và kiến nghị phòng ngừa.

Tuy nhiên, qua theo dõi thấy còn một số bản luận tội chưa đạt yêu cầu. Cụ thể:

- Bản luận tội vụ Trần Văn Hải phạm tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại Điều 138 BLHS (Lý Nhân). Trong vụ án này, bị cáo trộm cắp 85.000.000 đồng thuộc trường họp nghiêm trọng. Tuy nhiên, bản luận tội đã nhận định bị cáo phm tội rất nghiêm trọng là không chính xác.

- Vụ Đ Trọng Hiếu và đồng bọn phạm tội Đánh bạc” quy định tại Điều 248 BLHS (Duy Tiên). Bản luận tội đã nhận định để cho các bị cáo được hưng tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định tại khoản 2 Điều 46 BLHS như sau: “Các bị cáo đu có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là trụ cột chính trong gia đình, một s bị cáo tham gia quân đội hoặc b mẹ được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến do vậy áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điu 46 đối với các bị cáo”.

Việc nhận định “một số bị cáo”, không chỉ rõ bị cáo nào đã từng tham gia quân đội hoặc có bố mẹ được tặng thưởng huân chương kháng chiến là chung chung, chưa cụ th hóa những tình tiết nào làm căn cứ áp dụng khoản 2 Điều 46 BLHS đối với từng bị cáo.

Mặc dù nhận định các bị cáo đu được hưởng tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định tại khoản 2 Điu 46 BLHS nhưng khi kết luận, Kim sát viên không đề nghị áp dụng khoản 2 Điu 46 BLHS đối với các bị cáo Kiều Văn Quyết và Chu Minh Phương.

- Vụ Nguyễn Văn Đảng phạm tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường b quy định tại Điều 202 BLHS (Kim Bảng). Bản luận tội nhận định hành vi của bị cáo đã đầy đủ 4 yếu tố cu thành tội “Vi phạm quy định về điều khin phương tiện giao thông đường bộ” theo quy định tại đim đ khoản 2 Điều 202 BLHS nhưng không phân tích rõ vì sao bị cáo lại vi phạm điểm đ khoản 2 Điều 202 BLHS.

3. Về việc áp dụng pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án

Việc áp dụng pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án của VKSND cấp huyện nhìn chung có căn cứ. Tuy nhiên, qua theo dõi thấy có đơn vị áp dụng pháp luật còn chưa chính xác. Cụ thể là vụ Đỗ Thị Tuyền phạm tội “Vi phạm quy định về điu khiển phương tiện giao thông đưng bộ” quy định tại khoản 2 Điu 202 BLHS (Phủ Lý). Bị cáo Tuyền đã điều khiển chiếc xe mô tô BKS 90B1-72149 thuc quyền sở hữu hợp pháp của bị cáo gây tai nạn. Như vậy, chiếc xe mô tô BKS 90B1-72149 đưc xem là phương tiện dùng vào việc phạm tội, cn phải tịch thu sung quỹ Nhà nước. Tuy nhiên, đại diện VKSND thành ph Phủ Lý thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị trả lại cho bị cáo chiếc xe nêu trên là không đúng quy định tại khoản 1 Điu 41 BLHS.

4. Về việc gửi các Thông báo kháng cáo

Một số đơn vị đã thực hiện nghiêm quy định gửi các Thông báo kháng cáo về Phòng 7 theo yêu cầu trong Hướng dẫn số 01/HD-P3 ngày 26/01/2015 của VKSND tỉnh. Có đơn vị chưa thực hiện đầy đủ như: Duy Tiên, Phủ Lý...

5. Về kỹ thuật xây dựng văn bn

Nhìn chung, các Kim sát viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm khi xây dụng cáo trạng, báo cáo xét xử, luận tội cơ bản đảm bảo đúng thể thức theo quy định. Tuy nhiên, vẫn có đơn vị còn để tình trạng sai sót, nhầm lẫn trong quá trình soạn thảo. Điển hình là báo cáo xét xử số 41/KSXXHS ngày 22/8/2015 của VKSND huyện Kim Bng. Mặc dù tại bản luận tội vụ án này, Kiểm sát viên đã đề ngh xử phạt bị cáo Phạm Trung Hiếu từ 42 đến 46 tháng tù nhưng tại cột kết luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa ghi: Áp dụng điu 138 khoản 2 điểm c; điu 33, điu 45; điểm p khoản 1 điu 46 BLHS xử phạt bị cao Phạm Trung Hiếu từ 30 đến 36 tháng từ.... Báo cáo xét xử số 29/BC-XXHS ngày 24/6/2015 của VKSND huyện Thanh Liêm. Tại cột Quyết định của HĐXX ghi:... buộc Đinh Văn Đoàn phải chấp hành 15 đến 18 tháng tù là không chính xác vì quyết định của HĐXX phải được ghi bằng một mức án cụ th. Báo cáo xét xử và luận tội ngày 21/8/2015 vụ Đoàn Văn Hùng và đồng bọn của VKSND huyện Duy Tiên ghi áp dụng Điều 47 BLHS đối với hai bị cáo là không đúng với đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa và nội dung bản án sơ thm.

Đ nâng cao hơn na chất lượng THQCT và KSXX sơ thm án hình sự trong thời gian tới. Đ nghị các đồng chí Viện trưởng VKSND cp huyện tổ chức rút kinh nghiệm chung và chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Chp hành nghiêm quy định về việc gửi Thông báo kháng cáo, cáo trạng, báo cáo kết quả xét xử, luận tội và các bản án, quyết định kèm theo Phiếu kiểm sát đúng mẫu VKSND tối cao ban hành về Phòng 7.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các bản luận tội, đảm bảo đầy đủ các nội dung theo mẫu hướng dẫn của VKSND tối cao, có căn cứ, chính xác, cụ thể, tính thuyết phục, giáo dục, phòng ngừa tội phạm cao.

- Việc áp dụng các quy định pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án phải đảm bảo chính xác, đúng pháp luật. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc soạn thảo văn bn, thận trọng kim tra nhằm khắc phục những sai sót tương tự nêu trên.

Nhận được bản thông báo này đề nghị các đồng chí quán triệt, thực hiện nghiêm túc./.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi