Chuyên đề Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

· Giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nâng cao chất lượng xét xử tội truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy”; Một số quy định của pháp luật Trung Quốc về các tội phạm truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy; Quy định về phân loại văn hoá phẩm của một số quốc gia trên thế giới.

Xem Tiếp

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi