Khoa học điều tra tội phạm

1. Phạm vi chủ thể của tội phạm trong Bộ luật hình sự năm 1999 và một số vấn đề cần chú ý trong công tác điều tra hình sự

2. Về sự tham dự của nhà chuyên môn trong hoạt động khám nghiệm hiện trường

3. Bập bênh giám định thương tật, độ tuổi

4. Thực trạng và giải pháp phòng, chống vi phạm pháp luật của người chưa thành niên

5. Bản chất của hoạt động điều tra trong tố tụng hình sự

6. Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc áp dụng kỹ thuật điều tra “giao hàng có kiểm soát” trong hoạt động đấu tranh với tội phạm liên quan đến ma túy

7. Vấn đề chứng minh mục đích phạm tội trong điều tra các tội xâm phạm an ninh quốc gia

(còn tiếp)

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi