Chủ tịch Hồ Chí Minh với triết lý về nhân cách Cách mạng của người cán bộ Tư pháp

Trong Bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945, ngay sau những triết lý bất hủ chất chứa ý nghĩa nhân sinh - pháp lý sâu sắc về các quyền cơ bản của mỗi dân tộc, mỗi con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mạnh mẽ lên án những hành động trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa của thực dân Pháp trong suốt hơn 80 năm cai trị tại Việt Nam. Với nền tảng kiến thức sâu rộng về chính trị, pháp luật, dân chủ, dân tộc và quyền con người, Người đã lên án sự giả dối của chế độ tự do dân chủ và đặc biệt là hệ thống luật pháp hà khắc, dã man của thực dân Pháp đối với nhân dân Việt Nam.


Xem tiếp

 
Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi