Viện công tố Indonesia

1. Vị trí của cơ quan Công tố Indonesia

Indonesia là quốc gia Hồi giáo theo chế độ Cộng hoà Tổng thống, cơ quan Công tố Indonesia nằm trong nhánh hành pháp và là một mắt xích quan trọng trong hệ thống các cơ quan tư pháp hình sự của Indonesia.

2. Chức năng, thẩm quyền của cơ quan Công tố

Cơ quan Công tố quyết định và tiến hành việc truy tố hình sự, đồng thời có quyền đại diện cho Nhà nước và Chính phủ trong các vấn đề về hành chính và dân sự, và tư vấn chung về pháp luật cho các cơ quan Nhà nước. Cơ quan Công tố còn được giao thêm trách nhiệm trong công tác đấu tranh chống tham nhũng của Chính phủ.

Cơ quan Công tố có chức năng, nhiệm vụ thực hiện việc truy tố; thi hành các quyết định của Thẩm phán, bản án của Toà án đã có hiệu lực pháp luật; giám sát việc thi hành hình phạt quản chế, việc thi hành biện pháp trả tự do có điều kiện; tiến hành điều tra một số loại vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.

Trong lĩnh vực hành chính và dân sự, cơ quan Công tố có thẩm quyền đặc biệt đại diện cho Nhà nước và Chính phủ trong các vụ việc phải giải quyết trong và ngoài Toà án.

3. Tổ chức, bộ máy của Cơ quan Công tố

Cơ quan Công tố Indonesia được tổ chức chặt chẽ theo hệ thống ngành dọc từ Trung ương xuống địa phương với ba cấp công tố hoạt động theo nguyên tắc thống nhất, không phân chia, độc lập và phối hợp với các cơ quan Nhà nước khác. Cơ quan Công tố cấp dưới chịu trách nhiệm trực tiếp trước cơ quan Công tố cấp trên và trước Tổng Chưởng lý. Cơ quan Công tố Indonesia gồm có Văn phòng Tổng Chưởng lý, các cơ quan Công tố cấp cao ở cấp tỉnh và cơ quan Công tố cấp quận ở các quận và đơn vị hành chính tương đương. Cơ quan Công tố do Tổng Chưởng lý đứng đầu. Tổng Chưởng lý mang hàm tương đương với thành viên Nội các và độc lập với Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Cả Tổng Chưởng lý và Bộ trưởng Bộ Tư pháp đều chịu trách nhiệm trước Tổng thống, người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ.

Cơ quan Công tố cấp Trung ương, gồm có: Tổng Chưởng lý và các Phó Tổng Chưởng lý phụ trách các bộ phận hoạt động.

Cơ cấu tổ chức cơ quan Công tố Trung ương gồm có: Bộ phận văn phòng - phát triển; bộ phận thu thập và xử lý thông tin; bộ phận tội phạm chung; bộ phận các tội phạm đặc biệt; bộ phận các vấn đề về hành chính và dân sự và bộ phận thanh tra, kiểm tra. Ngoài ra, Văn phòng Tổng Chưởng lý còn có các bộ phận chuyên môn hoạt động với tư cách là các đơn vị hỗ trợ cho cơ quan Công tố như: Trung tâm giáo dục và đào tạo; Trung tâm nghiên cứu và phát triển; Trung tâm thông tin pháp luật; Trung tâm thông tin pháp luật và hình sự. Các Trung tâm này trực thuộc và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng Chưởng lý.

Cơ quan Công tố ở địa phương, gồm có cơ quan Công tố cấp cao và công tố cấp quận.

Cơ quan Công tố cấp cao: Được tổ chức ở cấp tỉnh để thực hiện chức năng và thẩm quyền công tố và các nhiệm vụ do Tổng Chưởng lý giao trong phạm vi đơn vị hành chính của mình. Cơ quan Công tố cấp cao do Công tố trưởng đứng đầu, có Phó Công tố trưởng và các bộ phận giúp việc. Công tố trưởng do Tổng Chưởng lý bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng Chưởng lý.

Cơ quan Công tố cấp quận: Được tổ chức ở cấp quận hoặc đơn vị hành chính tương đương để thực hiện chức năng và thẩm quyền công tố trong phạm vi đơn vị hành chính của mình. Cơ quan Công tố cấp quận do Công tố trưởng đứng đầu, và có một số bộ phận giúp việc. Công tố trưởng do Tổng Chưởng lý bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Công tố trưởng cơ quan Công tố cấp cao.

Qua tìm hiểu cơ quan Công tố ở một số quốc gia điển hình ở Châu Á cho thấy, trừ Thái Lan theo hệ thống tố tụng tranh tụng, các cơ quan Công tố đều giữ vai trò chỉ đạo, quyết định trong hoạt động điều tra tội phạm, trực tiếp điều tra tội phạm. Cơ quan Công tố ở các quốc gia này có vai trò quan trọng trong hoạt động thi hành án hình sự; tham gia hoạt động tố tụng dân sự với tư cách là Luật sư công, đại diện cho Chính phủ để bảo vệ lợi ích công, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Cơ quan Công tố các quốc gia này có nơi thuộc nhánh quyền lực hành pháp, có nơi thuộc nhánh quyền lực tư pháp, nhưng có vị trí rất độc lập trong hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Việc bổ nhiệm cán bộ đều do người đứng đầu cơ quan hành pháp (Tổng thống, Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp) thực hiện, nhưng người đứng đầu cơ quan Công tố cũng có vai trò rất lớn trong việc quyết định nhân sự của cơ quan Công tố.

Nông Xuân Trường
Tạp chi Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 14/2007, tr. 17-18. 22.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi