Thông báo điểm chuẩn dự kiến xét tuyển nguyện vọng 1 đại học hệ chính quy Trường ĐH Kiểm sát Hà nội (tính đến 11h30' ngày 20/8/2015)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

____________

Số: 70/TB-ĐHKS-HĐTS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO

Điểm chuẩn dự kiến xét tuyển nguyện vọng 1 đại học hệ chính quy của  Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tính đến 11h30’ ngày 20/8/2015

__________________

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy ngành Luật năm 2015 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 56/TB-ĐHKS-ĐT ngày 30/7/2015 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2015;

Căn cứ Thông báo số 60/TB-ĐHKS-ĐT ngày 09/8/2015 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội về chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 1 hệ đại học chính quy năm 2015;

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thông báo điểm chuẩn dự kiến xét tuyển nguyện vọng 1 đại học hệ chính quy của  Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tính đến 11h30’ ngày 20/8/2015 cụ thể như sau:

  1.                    ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH Ở MIỀN BẮC (TỪ TỈNH QUẢNG TRỊ TRỞ RA)

STT

NGÀNH

NỮ

NAM

A

A1 và D1

C

A

A1 và D1

C

01

LUẬT

25.75

23.75

28.25

24.25

19.25

24.75

  1.                 ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH Ở MIỀN NAM (TỪ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRỞ VÀO)

STT

NGÀNH

NỮ

NAM

A

A1 và D1

C

A

A1 và D1

C

01

LUẬT

23.5

21.75

25.25

22

18

20.5

Thí sinh căn cứ vào nguyên tắc xác định điểm trúng tuyển quy định tại tiểu mục 4 Thông báo số 60/TB-ĐHKS-ĐT ngày 09/8/2015 (xem thông báo tại đây) để xác định mình có thuộc diện dự kiến trúng tuyển hay không.

Ghi chú:

-         Điểm trên đã bao gồm cả điểm ưu tiên theo đối tượng và theo khu vực.

-         Thí sinh có thể đến Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội hoặc lên Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa phương hoặc tới các trường THPT do sở Giáo dục và Đào tạo quy định để rút và nộp hồ sơ điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Nơi nhận:

-       Bộ GDĐT (để b/c);

-       Đ/c Trần Công Phàn, Phó Viện

    trưởng VKSNDTC (để b/c);

-       Vụ TCCB;

-       Thành viên HĐTS;

-       Lưu: Phòng Đào tạo &QLSV.

TL.  HIỆU TRƯỞNG

      TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO &QLSV

(đã ký) 

 

 

 

 

               Vũ Đức Hạnh