Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng kỹ năng lấy lời khai và hỏi cung bị can (Mở tại VKSND tỉnh Bắc Giang)

Tải về xem