Thư mời viết bài Tạp chí Khoa học kiểm sát

                                                                                        THƯ MỜI VIẾT BÀI

TẠP CHÍ KHOA HỌC KIỂM SÁT

             Kính gửi: Các cộng tác viên, các nhà khoa học trong và ngoài ngành Kiểm sát

Ngày 30 tháng 9 năm 2013 Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép hoạt động báo chí in số 415/GP-BTTTT cho Tạp chí Khoa học kiểm sát của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội với tôn chỉ, mục đích của Tạp chí là đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu lý luận, nghiệp vụ, khoa học và phương pháp giảng dạy phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; thông tin, giới thiệu về các kết quả nghiên cứu khoa học pháp lý trong và ngoài nước.

Sau khi được cấp phép hoạt động, ngày 01 tháng 01 năm 2014 Tạp chí Khoa học Kiểm sát đã được xuất bản số đầu tiên và chính thức tham gia hoạt động trong làng báo chí Việt Nam. Trên cơ sở ấn phẩm đã được phát hành, ngày 21 tháng 02 năm 2014, Tạp chí Khoa học Kiểm sát đã được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số ISSN (International Standard Serial Number) số: 2354 - 063X là mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ, điều này đồng nghĩa với việc Tạp chí được quốc tế thừa nhận chính thức và giới thiệu trên quy mô toàn cầu. Bên cạnh đó, tất cả những bài viết đã đăng trên Tạp chí Khoa học Kiểm sát sẽ lần lượt được công bố trên Website của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tại địa chỉ: www.tks.edu.vn sau 03 tháng kể từ ngày xuất bản.

Để Tạp chí Khoa học Kiểm sát thực sự trở thành nơi gửi gắm tri thức và tâm huyết của các nhà khoa học; là diễn đàn trao đổi về nghiệp vụ kiểm sát, phương pháp, kỹ năng đào tạo cán bộ; thu hút và cổ vũ các năng lực sáng tạo trong và ngoài ngành. Tạp chí Khoa học Kiểm sát trân trọng kính mời các cộng tác viên, các nhà khoa học trong và ngoài ngành Kiểm sát viết bài gửi cho Tạp chí theo địa chỉ: Phòng 1 A5 Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hoặc địa chỉ E-mail: Toasoantapchikhks@gmail.com. Nội dung bài gửi đăng đánh máy vi tính trên giấy khổ A4, theo quy định (lề trên 2,5 cm; lề dưới 2,5; lề trái 3cm; lề phải 2cm) phông chữ Unicode (Times New Roman), cỡ chữ 14, cách dòng 1.2 lines, cách đoạn 3 pt.Mỗi bài có độ dài từ 6 đến 12 trang, bao gồm 1 bản điện tử, 1 bản in (nếu có) và các thông tin về tác giả như: Họ tên, chức danh khoa học, chức vụ, địa chỉ cơ quan làm việc, địa chỉ liên lạc của tác giả (điện thoại, E-mail) để Tòa soạn tiện liên hệ. Bài viết nên đính kèm bản tóm tắt nội dung khoảng 8 dòng (bằng tiếng Việt và khuyến khích có thêm bản dịch tiếng Anh) tóm tắt ý tưởng, nội dung chính và đóng góp mới của bài viết. Chú thích để ở cuối trang và theo thứ tự tự động (1,2,3… cho đến hết) theo thể lệ đăng bài.

Chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng với sự ủng hộ của đội ngũ cộng tác viên và các nhà khoa học trong và ngoài ngành Kiểm sát Tạp chí khoa học Kiểm sát sẽ thực sự chất lượng, đáp ứng sự mong đợi của bạn đọc và cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành và luôn là người bạn đồng hành thân thiết, vững bước tiến lên theo cùng sự phát triển chung của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Mọi thắc mắc xin liên hệ theo số điện thoại: 04.33581508 hoặc 04.33581504

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

TM. HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

TẠP CHÍ KHOA HỌC KIỂM SÁT

Chủ tịch

 

TS. Phạm Mạnh Hùng