Thông báo triệu tập lớp BDNV chuyên sâu về công tác KS giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính khóa V từ ngày 21/9/2015 đến ngày 02/10/2015