Thông báo về việc Tuyển sinh đại học hệ chính quy 2014

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2014 với nội dung như sau: + Mã trường: DKS. Mã ngành: D380101 + Khu vực tuyển sinh: Tuyển sinh trong toàn quốc; Trong đó Khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ: 50% chỉ tiêu; Các khu vực khác trong cả nước: 50% chỉ tiêu;

Tải về xem