Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội họp phiên thứ Hai

29/10/2021

Ngày 28/10/2021, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội chủ trì phiên họp thứ Hai của Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Tham dự phiên họp có các thành viên thuộc Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến
phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp

 

Tại Phiên họp, đồng chí Phan Văn Tâm, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã trình bày Báo cáo về việc đề nghị Hội đồng Trường quyết nghị thông qua một số nhiệm vụ trong năm học 2021-2022 thuộc thẩm quyền của Hội đồng Trường; dự thảo về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (sửa đổi), Quy chế chi tiêu nội bộ (sửa đổi), Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (sửa đổi).

Đồng chí Phan Văn Tâm, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
 phát biểu tại Phiên họp

 

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đánh giá cao công tác nghiên cứu, chuẩn bị các văn bản dự thảo của Ban Giám hiệu Trường; đồng thời, nhấn mạnh mục đích cốt lõi của Trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho toàn ngành Kiểm sát nhân dân, nên việc xây dựng các văn bản cần bám sát mục tiêu này. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao yêu cầu Ban Giám hiệu Trường tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng Trường và phối hợp với các đơn vị có liên quan để sớm hoàn thiện, ban hành các quy chế (sửa đổi) của Trường.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

Nguồn https://www.vksndtc.gov.vn/tin-tuc/

Các tin liên quan