Phát động Cuộc thi sáng tác Khẩu hiệu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

29/10/2021

       Ngày 25/10/2021, Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội chính thức được phát động.

 

       Cuộc thi nhằm tuyên truyền, quảng bá nét đẹp và truyền thống của Trường, đồng thời lựa chọn ra một Khẩu hiệu chính thức thể hiện nét riêng của Nhà trường.

 

       Đối tượng tham gia cuộc thi: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên Nhà trường (có thể là cá nhân hoặc nhóm tập thể). Thành viên Ban Tổ chức không thuộc đối tượng tham gia cuộc thi.

 

       Yêu cầu đối với bài dự thi: Khẩu hiệu có tính khái quát, thẩm mỹ cao, thể hiện được nhiều ý nghĩa và đặc trưng của Trường; phải là của người dự thi, không được sao chép và không trùng khớp hoặc mô phỏng khẩu hiệu hiện có của các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, đơn vị khác. Khẩu hiệu bằng tiếng Việt, độ dài không quá 20 từ, có kèm theo tóm tắt ý nghĩa, nội dung của Khẩu hiệu.

 

       Số lượng tác phẩm dự thi: Không hạn chế, một tác giả có thể sáng tác nhiều tác phẩm dự thi, nhưng mỗi tác phẩm phải có mã số tự chọn riêng, bài thuyết minh ý tưởng riêng và gửi kèm file dự thi.

 

       Hình thức chấm và cơ cấu giải thưởng: Bài dự thi sẽ chấm qua 02 vòng: Sơ khảo và chung khảo. Vòng sơ khảo lựa chọn khoảng 30 tác phẩm. Vòng chung khảo: Lựa chọn 01 Giải nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 03 giải Khuyến khích.

 

       Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 26/10/2021 đến hết ngày 15/11/2021.

 

       Công bố và trao giải thưởng ngày 20/11/2021.

 

       Cách thức nộp bài dự thi: Bài dự thi được gửi qua địa chỉ E-mail: cuocthislogan.tks@gmail.com. Khi gửi, bài dự thi cần nêu rõ nội dung tham gia dự thi và gửi kèm các nội dung liên quan theo quy định của cuộc thi bao gồm: 01 Bản đăng ký tham gia cuộc thi (có mẫu kèm theo), 01 Bản thuyết minh ý tưởng tác phẩm, 01 tập tin chứa nội dung sáng tác slogan.

 

      Bản đăng ký tham gia cuộc thi File Download

      Kế hoạch tổ chức Cuộc thi File Download

 

NA

Các tin liên quan