Hội nghị toàn thể Đảng viên quý III và sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2021

08/10/2021

      Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt cho bộ”, Công văn số 133-CV/ĐUK ngày 15/3/2021 của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và Công văn số 130-CV/ĐU ngày 31/3/2021 của Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, chiều ngày 08/10/2021, Đảng ủy Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức Hội nghị toàn thể Đảng viên và sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2021. TS. Phan Văn Tâm – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường dự và chủ trì.

 

       Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Cấp ủy các Chi bộ và Đảng viên các Chi bộ trong toàn Đảng bộ Nhà trường.

 

 

TS. Phan Văn Tâm – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường dự và chủ trì Hội nghị 

 

       Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên và các nhiệm vụ được phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy đảng; nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của Đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu; cấp ủy đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời đảm bảo tính chủ động, lựa chọn các vấn đề còn tồn tại, hạn chế để tập trung giải quyết dứt điểm, xây dựng Đảng gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị và các phong trào thi đua tạo được sự chuyển biến tích cực, lan tỏa trong cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Nhà trường.

 

       Tại Hội nghị, 02 tham luận tiêu biểu đã được trình bày và có nhiều ý kiến đóng góp của các Đảng viên tham dự trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và đổi mới về vai trò của các cấp ủy đảng trong việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

 

       TS. Phan Văn Tâm – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo của Trường là một nội dung quan trọng trong hoạt động của Trường. Đồng chí đề nghị các đảng viên nói riêng và các cấp ủy chi bộ nói chung phải nhận thức rõ vị trí, vai trò đối với trọng trách, nhiệm vụ được giao đảm bảo thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp uỷ Đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và sinh viên; khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của từng cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt “kỷ cương, gương mẫu, sáng tạo”, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Đại biểu tham dự thông qua hình thức trực tuyến

 

NA

Các tin liên quan