Hội nghị bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

08/10/2021

       Sáng ngày 08/10/2021, thực hiện Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC ngày 23/4/2018 của VKSND tối cao hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức Hội nghị bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng theo hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

 

       Tham dự có đồng chí Pham Văn Tâm – Hiệu trưởng, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các đồng chí là Phó Hiệu trưởng, Trưởng, Phó các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức trong toàn Trường.

 

Đồng chí Phan Văn Tâm - Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị 

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính

 

       Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Tâm – Hiệu trưởng nhấn mạnh, quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu trong công tác cán bộ của ngành Kiểm sát nhân dân, đảm bảo cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Ngành; làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ và năng lực, đặc biệt là năng lực trí tuệ và thực tiễn phù hợp với yêu cầu công tác và yêu cầu của quá trình cải cách tư pháp. Với lợi thế là đơn vị có nhiều công chức, viên chức ở độ tuổi trẻ, trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng và được tôi luyện trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng chí hy vọng công chức, viên chức của Trường và đặc biệt là những đồng chí có tên trong danh sách giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý lần này tiếp tục phấn đấu, rèn luyện bản thân hơn nữa để phát triển cùng với sự phát triển của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

 

 

Công chức, viên chức toàn Trường tham gia bỏ phiếu tín nhiệm

 

        Thông qua danh sách nhân sự giới thiệu bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2021 được công bố, công chức, viên chức Nhà trường tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình đối với Nhà trường cũng như sự tín nhiệm đối với nhân sự được giới thiệu thông qua việc bỏ phiếu bầu. Kết quả Hội nghị đã thành công tốt đẹp, công chức, viên chức tham gia Hội nghị đã bỏ phiếu lấy tín nhiệm bảo đảm tuân thủ đúng quy định về phòng chống dịch bệnh Covid của Chính phủ; Ban kiểm phiếu đã hoạt động theo đúng tinh thần công khai, minh bạch và đã công bố Kết quả bỏ phiếu ngay tại Hội nghị.

 

NA

Các tin liên quan