Hội thảo trực tuyến cải cách Viện Kiểm sát Việt Nam – Trung Quốc

23/09/2021

      Ngày 23/9/2021, tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã phối hợp cùng các Vụ nghiệp vụ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam, các Vụ nghiệp vụ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc tổ chức Hội thảo trực tuyến “Kinh nghiệm của Viện Kiểm sát Trung Quốc trong cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thực hiện chế định kiểm sát tố tụng công ích”. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Phó Viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và đồng chí Đồng Kiến Minh – Phó Viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc dự và chủ trì Hội thảo.

 

      Tham dự về phía điểm cầu Viện Kiểm sát nhân dân Việt Nam còn có đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; về phía điểm cầu Viện Kiểm sát nhân dân Trung Quốc có đại diện lãnh đạo các Vụ nghiên cứu lý luận, Vụ Kiểm sát tố tụng công ích, Vụ Tổ chức cán bộ và Cục Hợp tác quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Phó Viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao dự và chủ trì Hội thảo
tại điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Đồng chí Đồng Kiến Minh - Phó Viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc dự và chủ trì Hội thảo
tại điểm cầu Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc

 

Đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

 

      Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Phó Viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khẳng định: Việt Nam đang trong quá trình triển khai thực hiện Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà Đảng xác định trong Văn kiện Đại hội XIII là nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến 2045 và Chiến lược cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền trong giai đoạn này. Viện Kiểm sát nhân dân Việt Nam, với tư cách là một thiết chế quan trọng trong tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam - vừa là chủ thể, vừa là đối tượng của cải cách tư pháp - có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan đến đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân trong Chiến lược cải cách tư pháp và Chiến lược xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

      Trung Quốc là một quốc gia lớn, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc, việc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước xã hội chủ nghĩa rất hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực tư pháp; trong đó, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Viện Kiểm sát nhân dân Trung Quốc trong bộ máy Nhà nước là rất quan trọng, có uy tín cao với Đảng và được sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân.

 

      Bên cạnh đó Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia có mối quan hệ láng giềng hữu nghị, thân thiết, có nhiều nét tương đồng về văn hóa, chính trị. Giữa Viện Kiểm sát nhân dân Việt Nam và Viện Kiểm sát nhân dân Trung Quốc có quá trình gắn bó lâu dài và cũng có nhiều nét tương đồng trong tổ chức và hoạt động.

 

      Đồng chí hy vọng đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc Quốc sẽ có nhiều thông tin, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về thực hiện chế định kiểm sát tố tụng công ích và kinh nghiệm đổi mới tổ chức, hoạt động của Viện kiểm sát trong thực hiện cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc.

 

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đồng Kiến Minh – Phó Viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc khẳng định Trung Quốc và Việt Nam là hai nước có tình hữu nghị truyền thống lâu đời; quan hệ giữa các cơ quan tư pháp hai nước nói chung, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hai nước nói riêng ngày càng được tăng cường thông qua các chuyến thăm, giao lưu hợp tác và trao đổi kinh nghiệm. Đồng chí đã có những chia sẻ về thành tựu trong cải cách tư pháp, cải cách Viện Kiểm sát nhân dân Trung Quốc.

 

      Hôi thảo cũng đã nghe đại biểu phía Viện Kiểm sát Trung Quốc chia sẻ về cách thức tổ chức thực hiện quyền lực trong bộ máy nhà nước của Trung Quốc; vị trí, vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân Trung Quốc trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Viện Kiểm sát nhân dân Trung Quốc. Đặc biệt, là vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân Trung Quốc trong việc bảo vệ lợi ích công, lợi ích của Nhà nước khi bị xâm phạm.

 

      Sau một ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, cầu thị, thẳng thắn trao đổi những nội dung thiết thực cùng sự chuẩn bị chu đáo; sự nhiệt tình, trách nhiệm của Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các đơn vị Cục, Vụ, Viện thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hai nước và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Hội thảo đã thành công tốt đẹp, mang lại nhiều nội dung rất thiết thực, hữu ích cho Viện Kiểm sát nhân dân Việt Nam trong việc nghiên cứu, học hỏi để phục vụ chiến lược cải cách tư pháp, cải cách Viện Kiểm sát nhân dân trong thời gian tới đây.

 

NA

Các tin liên quan