Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở

09/09/2021

       Sáng ngày 07/9/2021, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu trực tuyến đề tài khoa học cấp cơ sở “Hiện tượng Tready shopping (lựa chọn quốc tịch nhà đầu tư) trong luật đầu tư quốc tế” do ThS. Nguyễn Thị Khánh – Giảng viên khoa Pháp luật quốc tế là Chủ nhiệm – Đây là đề tài đầu tiên trong số các đề tài nghiên cứu thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học năm 2021 của Trường.

 

       Mục tiêu của đề tài nhằm mục đích tìm hiểu bản chất của hiện tượng “tready shoping” và quan điểm của trọng tài đầu tư hiện nay, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho nước tiếp nhận đầu tư để ngăn ngừa và ứng phó với hành vi này trong tương lai, trong đó có Việt Nam.

TS. Phan Văn Tâm – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng điều hành Hội đồng nghiệm thu đề tài

 

       Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài trong bối cảnh đầu tư quốc tế có nhiều vấn đề phức tạp như hiện nay. Nhóm tác giả đã có sự nghiên cứu nghiêm túc, công phu và chính trực trong hoạt động nghiên cứu. Từ góc độ nghiên cứu của đề tài, đã mở ra nhiều vấn đề nghiên cứu về đầu tư quốc tế trong tương lai của Trường. Đề tài là tư liệu tham khảo phong phú cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên, sinh viên tại Trường, cán bộ của Ngành, các nhà làm luật và những người hoạt động thực tiễn.

 

       Đặc biệt, TS. Phan Văn Tâm – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng đã biểu dương Ban chủ nhiệm đề tài và cá nhân ThS. Khánh đã nỗ lực, tập trung và hoàn thành việc nghiên cứu sớm, trước thời hạn so với yêu cầu tiến độ quy định.

 

       Hội đồng nghiệm thu đã làm việc nghiêm túc, đánh giá và xếp loại đề tài khách quan, độc lập. Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài loại xuất sắc..

 

ThS. Nguyễn Thị Khánh – Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài

 

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu và các thành viên Ban chủ nhiệm tham gia nghiệm thu đề tài

Thúy Hồng

Các tin liên quan