Bế giảng lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021

27/08/2021

       Chiều ngày 27/8/2021, trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

 

      Lễ Bế giảng tổ chức theo hình thức tực tuyến, tham dự có PGS.TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chủ trì; Trưởng, Phó một số đơn vị trong Nhà trường và toàn thể 56 học viên là công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương, công chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng thuộc 21 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Trường cử đi học.

Buổi lễ Bế giảng diễn ra có sự tham dự của PGS.TS. Nguyễn Đức Hạnh - Phó Hiệu trưởng và toàn thể 56 học viên của lớp

 

       Phát biểu bế giảng khóa học, PGS.TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Mục tiêu của khóa bồi dưỡng là cung cấp, bồi dưỡng kiến thức trong công tác lãnh đạo, quản lý chuyên ngành cho những đồng chí thuộc đối tượng tham gia khoá bồi dưỡng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Tham gia giảng dạy tại khóa học là các đồng chí lãnh đạo Viện và lãnh đạo các Vụ nghiệp vụ VKSND tối cao. Khóa học được tổ chức trong thời gian từ ngày 02/8/2021 đến ngày 27/8/2021. Trong thời gian khóa học được tổ chức, các giảng viên, chuyên gia và học viên của khóa học đã nghiên cứu, trao đổi, thảo luận 05 chuyên đề về Lãnh đạo, quản lý trong từng lĩnh vực công tác kiểm sát. PGS.TS Nguyễn Đức Hạnh đã gửi lời cảm ơn sự lãnh đạo, quan tâm chỉ đạo sâu sắc của VKSND tối cao, sự phối hợp hiệu quả giữa các Vụ nghiệp vụ VKSND tối cao với VKSND các tỉnh và Nhà trường, sự nhiệt tình giảng dạy của các giảng viên và tinh thần tập trung học tập hăng say, hiệu quả của các học viên để khóa học đã thành công tốt đẹp, đạt mục tiêu yêu cầu kế hoạch đề ra.

 

NA

Các tin liên quan