Hội đồng xét giải thưởng nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2020-2021 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội làm việc với Ban Chủ nhiệm 03 đề tài nghiên cứu khoa học

07/08/2021

       Sáng ngày 07/8/2021, Hội đồng xét giải thưởng nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2020-2021 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội do TS. Phan Văn Tâm – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã có buổi làm việc với Giảng viên hướng dẫn và các thành viên trong Ban chủ nhiệm của 03 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường được cử đi dự thi Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ.

 

       Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” là giải thưởng lớn, có sức thu hút mạnh mẽ đến đông đảo sinh viên trong nước nói chung và sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nói riêng. Là một trường đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân và có bề dày lịch sử phát triển trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Ngành, cho xã hội, việc nghiên cứu khoa học luôn được Trường ưu tiên chú trọng. Điều này đã tạo điều kiện rất lớn để trong những năm qua, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được hình thành và hoàn thiện, có nhiều đề tài xuất sắc được Trường cử đi tham dự giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ được đánh giá cao và đã dành giải thưởng trong cuộc thi.

 

TS. Phan Văn Tâm - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi làm việc trực tuyến với Giảng viên hướng dẫn và các thành viên chủ nhiệm của 03 đề tài

       

       Năm nay, để chuẩn bị cho việc tham gia Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ, tại cấp cơ sở, Hội đồng xét giải thưởng nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã xét và trao giải Nhất cho 03 đề tài gồm: Đề tài "Tội chống người thi hành công vụ trong pháp luật hình sự Việt Nam – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn"; đề tài "Quyền ưu tiên đối với tài sản theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam"; đề tài "Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về tiền kỹ thuật số trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0". Hội đồng sẽ có các buổi làm việc với Giảng viên hướng dẫn và Ban Chủ nhiệm 03 đề tài đạt giải Nhất nhằm hướng đến hoàn thiện hơn nữa nội dung nghiên cứu.

 

       Trong buổi làm việc ngày 07/8/2021, TS. Phan Văn Tâm – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng đã đưa ra nhiều ý kiến chỉ đạo mong muốn các thành viên của mỗi đề tài tiếp tục rà soát, hoàn thiện những nội dung từ sự góp ý của thành viên Hội đồng và Giảng viên hướng dẫn. Ba đề tài được Hội đồng xét giải thưởng nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2020-2021 của Trường cử đi tham dự cuộc thi là kết quả làm việc của một nhóm dưới sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Trường, thể hiện sự quan tâm của Trường trong việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, giúp sinh viên phát huy năng lực tư duy sáng tạo, hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

 

       Hy vọng rằng 03 đề tài sẽ có được sự đánh giá cao của cuộc thi cấp Bộ và đạt được giải thưởng xứng đáng.

 

NA

Các tin liên quan