Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ V

06/07/2021

      Ngày 05/7/2021, Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ V. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị.

 

      Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Toàn cảnh hội nghị

 

      Theo báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy VKSND tối cao đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về công tác cải cách tư pháp và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm thành nghị quyết, quy chế, quy định, chương trình công tác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp đã được phát huy, tính chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; dân chủ, đoàn kết trong Đảng bộ VKSND tối cao được đề cao; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ từ cơ sở.

 

      Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

 

      Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến, chủ động bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trọng tâm là giám sát việc thực hiện các nghị quyết, trách nhiệm của người đứng đầu, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh…

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

 

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao biểu dương kết quả của Đảng bộ VKSND tối cao trong 6 tháng đầu năm 2021; đồng thời, quán triệt một số nội dung về triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí yêu cầu các đảng bộ, chi bộ rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong chương trình, kế hoạch năm 2021 để thực hiện và hoàn thành theo đúng tiến độ; tiến hành nhận xét, đánh giá đảng viên gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương…

 

Nguồn https://vksndtc.gov.vn/

Các tin liên quan