Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

01/07/2021

      Sáng ngày 29/6/2021, dưới sự chỉ đạo của TS. Phan Văn Tâm – Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2021 đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo công chức, viên chức, người lao động trong toàn Trường.

     

      Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến theo đúng tinh thần của Chỉ thị của Chính phủ và văn bản của Ngành về phòng, chống dịch bệnh Covid 19.

     

      Thông qua Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trường và những đóng góp trong công tác xây dựng Ngành đã được nêu rõ. Đặc biệt là Báo cáo đã kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, yếu kém cũng như nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Và dưới sự chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng, nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự Hội nghị đã tiếp tục phân tích những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, lĩnh vực được giao phụ trách; đồng thời đề xuất, các biện pháp sâu, sát về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

     

      Kết luận Hội nghị, TS. Phan Văn Tâm - Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình của các đơn vị phòng, khoa, trung tâm trong 6 tháng đầu năm; đồng thời yêu cầu trong 6 tháng cuối năm toàn Trường cần thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra, chú trọng đến công tác như: Tuyển sinh khóa 9 Đại học chính quy; đào tạo văn bằng hai, đào tạo thạc sỹ; liên kết đào tạo; tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đối với các chương trình đào tạo theo yêu cầu của Trường và của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Trường; phát triển Thư viện; nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng về Hồ sơ án, tập bài giảng… Cuối cùng, đồng chí mong muốn toàn Trường nâng cao tinh thần, nghiêm túc và đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra, tăng cường tính chủ động, xây dựng tập thể đoàn kết, chung ý chí, chung quyết tâm trên cơ sở làm đúng chức năng, nhiệm vụ.

 

NA

Các tin liên quan