Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021 của Đảng bộ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

01/07/2021

      Chiều 30/6/2021, thực hiện Công văn số 133-CV/ĐUK ngày 15/3/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Công văn số 130-CV/ĐU ngày 31/3/2021, 184-CV/ĐU ngày 10/6/2021 của Đảng ủy VKSND tối cao và Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 04/5/2021 của Đảng ủy Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Đảng bộ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức Hội nghị sinh hoạt Chuyên đề Quý II  với chủ đề “Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Phan Văn Tâm – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng dự và chủ trì Hội nghị.

     

      Tại Hội nghị, các Đảng viên đã nghe đồng chí Mai Đắc Biên – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; quán triệt và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng của Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao. Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh – Phó Bí thư Đảng ủy cũng đã trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2021 của Đảng bộ Trường.

 

Đồng chí Phan Văn tâm – Bí Thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

     

      Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Nhà trường đã phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát các nội dung trọng tâm và đạt một số kết quả nổi bật. Trong đó, đã cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp với tình hình của đơn vị; công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, công tác tổ chức, sắp xếp, kiện toàn bộ máy tiếp tục được quan tâm; chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tăng cường, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận cho cán bộ, đặc biệt là đội ngũ trong quy hoạch… Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; căn cứ kế hoạch công tác của Đảng bộ Nhà trường đã đề ra năm 2021; căn cứ nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Trường đã chỉ đạo chi bộ, đảng viên tiếp tục quán triệt, thực hiện phương châm: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”; tăng cường lãnh đạo và chịu trách nhiệm về kết quả chỉ đạo, điều hành lĩnh vực công tác được giao. Thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, Quốc Hội, Ngành. Đặc biệt là chỉ thị, kế hoạch công tác năm 2021 của ngành Kiểm sát nhân dân và công tác trọng tâm của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2021 (được ban hành kèm theo Kế hoạch số 15/KH-T2 ngày 21/01/2021 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội). Quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đơn vị hoàn thành các mặt công tác: Đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy, bảo đảm chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ, bảo đảm điều kiện tài chính, cơ sở vật chất và các nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong năm 2021 theo kế hoạch đã đề ra.

     

      Triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đảng bộ Trường tiếp tục triển khai việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai hiệu quả công tác đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng chi bộ. Đồng thời rà soát, kiểm tra việc thực hiện công tác cán bộ; phát huy trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý điều hành…

     

      Sau khi nghe nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng của BCSĐ VKSND tối cao và Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2021 của Đảng bộ Trường, các Đảng viên tham dự đã thông qua Dự thảo và phát biểu thảo luận, trao đổi, qua đó chỉ ra những nội dung nào chúng ta đã làm được, những nội dung nào chưa làm được để đề xuất phương hướng giải pháp trong thời gian tới.

     

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn tâm – Bí Thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm, toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ cần phát huy những ưu điểm đã đạt được và nhanh chóng khắc phục một số tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo. Đồng thời, mỗi chi bộ cần quan tâm, tập trung đề ra giải pháp thực hiện một số nội dung: Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của cấp ủy, cán bộ, Đảng viên; chú trọng xây dựng Đảng gắn với phát huy tính nêu gương của cán bộ, Đảng viên. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi chi bộ, có giải pháp đổi mới công tác đánh giá, xếp loại Đảng viên; coi trọng phát triển Đảng viên đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám nói, dám làm; coi trọng công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ. Cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng bằng những quy chế, quy định cụ thể, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ nhằm thực hiện tốt công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đã đề ra.

 

NA

Các tin liên quan