Tập huấn trực tuyến Công tác đánh giá chương trình đào tạo Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

01/07/2021

      Chiều ngày 01/7/2021, với mục đích giúp cán bộ, giảng viên Trường hiểu rõ nội hàm, tiêu chí, tiêu chuẩn trong Bộ tiêu chuẩn đánh giá trong chương trình đào tạo, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức Tập huấn trực tuyến công tác đánh giá trong Chương trình đào tạo.

 

      Chương trình tập huấn diễn ra dưới sự tham dự và chỉ đạo của TS. Phan Văn Tâm – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, cùng sự tham dự của PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C) và của gần 100 cán bộ, giảng viên Nhà trường.

 

Tập huấn công tác đánh giá trong chương trình đào tạo được diễn ra theo hình thức trực tuyến

 

      Công tác đảm bảo chất lượng hiện nay đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của cơ sở giáo dục đại học. Mọi hoạt động giáo dục trong các Trường đào tạo đại học nói chung và đối với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội  nói riêng được thực hiện đều hướng tới mục đích góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục. Tự đánh giá chương trình đào tạo là một khâu quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo của trường, giúp Trường thực hiện chương trình đào tạo tự rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng của chương trình đào tạo, xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, từ đó điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo, thể hiện tính dân chủ, tính tự chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu xã hội, phục vụ cộng đồng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tự đánh giá chương trình đào tạo là điều kiện cần thiết để Trường đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo với một tổ chức kiểm định chất lượng.

 

      Từ những nội dung giải đáp thắc mắc chi tiết, tận tình của PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, cán bộ, giảng viên Nhà trường đã đúc rút được những kinh nghiệm, cách thức thực hiện báo cáo tự đánh giá, đồng thời trao đổi kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, góp phần tăng cường năng lực thực hiện công tác tự đánh giá, đảm bảo chất lượng đào tạo trong Nhà trường.

 

NA

Các tin liên quan