Công Đoàn Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021 do Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phát động.

29/04/2021

Thực hiện kế hoạch của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì, biển đảo Việt Nam” năm 2021, thực hiện kế hoạch triển khai của Liên đoàn Lao động quận Hà Đông, Công Đoàn Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức vận động các tổ Công đoàn Nhà trường tích cực tham gia hưởng ứng, Ngày 29/4/2021, Đại diện Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tiến hành trao tặng số tiền ủng hộ cho Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021 tới Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Hà Đông.

 

Chương trình ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021 do Liên đoàn Lao động Quận Hà Đông phát động nhằm thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Công nhân viên chức lao động, Đoàn viên Công đoàn, hỗ trợ, động viên, cổ vũ quân, dân huyện đảo Trường Sa, đang ngày đêm bảo vệ biển, đảo, giữ gìn sự bình yên và chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Công đoàn Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tuyên truyền Đoàn viên Công đoàn nhà trường tích cực tham gia hưởng ứng, vận động 100% Công đoàn cơ sở tham gia ủng hộ Quỹ, mỗi Công đoàn viên Công Đoàn ủng hộ ít nhất 01 ngày lương. Kết quả, số tiền ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của Công đoàn nhà trường là 37 triệu đồng.

 

Tại chương trình, đồng chí Triệu Tiến Sơn – Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và đồng chí Mai Thị Lương Uyên – Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn nhà trường đã đại diện cho Công đoàn nhà trường tiến hành trao tặng số tiền 37 triệu đồng ủng hộ Quỹ “ Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021 tới Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Hà Đông.

 

 

Đ/c Triệu Tiến Sơn – Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Đ/c Mai Thị Lương Uyên – Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn nhà trường ủng hộ quỹ tới đ/c Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Hà Đông và đ/c Phùng Thị Khanh - Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hà Đông

 

Đồng chí Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Hà Đông và đồng chí Phùng Thị Khanh - Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hà Đông đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và cảm ơn tình cảm của Công đoàn Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tới chương trình. Mặt trận tổ quốc Việt Nam tại quận Hà Đông tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch của Liên đoàn Lao động quận Hà Đông theo đúng mục tiêu, yêu cầu chương trình đề ra. Hy vọng, Công đoàn Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội sẽ tiếp tục tích cực tham gia hưởng ứng chương trình ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” trong cả những năm tiếp theo.

 

tin: MH

ảnh:Cẩm Nhung

 

Các tin liên quan