Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên – Khóa 6

23/04/2021

Sáng ngày 23/4/2021, trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 6 cho các học viên các đơn vị thuộc VKSND tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, miền Trung cử đi học.

 

 

Tham dự buổi lễ có TS. Mai Đắc Biên –  Phó Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng, Phó một số đơn vị trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và toàn thể học viên của lớp học.

 

 

TS. Mai Đắc Biên - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

 

 

Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Mai Đắc Biên - Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Mục tiêu của khóa học nhằm củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức cơ bản cho công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương, công chức là cán sự chuẩn bị thi lên ngạch chuyên viên trong thực thi công vụ, trong quản lý hành chính nhà nước, thực hiện chức năng nhiệm vụ của công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức; cung cấp những nội dung cần thiết để tổ chức việc rèn luyện các kỹ năng cơ bản giúp chuyên viên tiến hành các hoạt động công vụ, tạo một bước căn bản nâng cao về chất cho hoạt động bồi dưỡng, phát triển năng lực làm việc của công chức; tạo bước chuyển lớn về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước cũng như yêu cầu nhiệm vụ theo vị trí việc làm đã được xác định.

 

 

Hội trường lễ khai giảng

 

 

Khóa học nhằm trang bị, củng cố, nâng cao cho học viên những nội dung kiến thức chung, kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ bao gồm 09 chuyên đề về Nhà nước trong hệ thống chính trị; Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Công vụ, công chức; Đạo đức công vụ; Thủ tục hành chính nhà nước; Quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước; Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước; Cải cách hành chính nhà nước; Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; 02 chuyên đề báo cáo về Thực tiễn quản lý hành chính nhà nước tại bộ, ngành và địa phương; Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam. Nhóm các kỹ năng gồm: Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng giao tiếp hành chính; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin; Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ; Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng viết báo cáo. Trong khóa học, các học viên sẽ được thảo luận, thực hành, viết tiểu luận tình huống và đi thực tế về những kiến thức và kỹ năng đã được học. Giảng viên của khóa học là các giảng viên nhà trường, Học viện Tòa án, Đại học Nội vụ Hà Nội, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.

 

 

Khóa học diễn ra trong 02 tháng, tập trung từ ngày 23/04/2021.

 

BBT

 

Các tin liên quan