Đồng chí Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm việc với giảng viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh

20/04/2021

 

Ngày 19/4/2021, tại Hội trường Trụ sở VKSND tối cao, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao làm việc với giảng viên, học viên, sinh viên 02 cơ sở đào tạo ngành Kiểm sát nhân dân. Hội nghị tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Hội trường VKSND tối cao đến 02 điểm cầu của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và điểm cầu Trường Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh.

 

Tham dự chương trình làm việc tại Hội trường VKSND tối cao, về phía lãnh đạo VKSND tối cao còn có đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Duy Giảng – Phó Viện trưởng VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Hải Trâm - Phó Viện trưởng VKSND tối cao, có Thủ trưởng các đơn vị VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội; Về phía Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội có đồng chí Lại Viết Quang – Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Ban giám hiệu, Trưởng các đơn vị, đại diện giảng viên và 450 sinh viên đại diện sinh viên các khóa đang học tập tại Trường; có đồng chí Nguyễn Xuân Khoát – Hiệu trưởng Trường Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh. Tại điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội có TS. Mai Đắc Biên – Phó Hiệu trưởng nhà trường; lãnh đạo các đơn vị và toàn thể học viên, sinh viên các khóa đang học tập tại Trường.

 

 

Đồng chí Lê Minh Trí - Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí đã quán triệt, chỉ đạo sát sao tới công tác Đào tạo, bồi dưỡng của 02 cơ sở đào tạo ngành Kiểm sát nhân dân. Chương trình làm việc là buổi sinh hoạt chính trị của Lãnh đạo VKSND tối cao đối với các sơ sở đào tạo của Ngành Kiểm sát nhân dân trong dịp kỷ niệm 51 năm ngày thành lập cơ sở đào tạo Bồi dưỡng cán bộ kiểm sát đầu tiên của Ngành Kiểm sát nhân dân (25/4/1970-25/4/2021). Đồng chí Viện trưởng đã nêu những yêu cầu mới trong cải cách tư pháp ở nước ta và vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong công cuộc cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Viện trưởng nêu rõ Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt ra những yêu cầu và thách thức mới trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát và xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên, Điều tra viên ngành Kiểm sát nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Đồng chí Viện trưởng hoan nghênh những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của cán bộ, công chức, viên chức Trường Đại học kiểm sát Hà Nội; đồng thời nhấn mạnh, trong công cuộc đổi mới đất nước, nhất là trong giai đoạn đẩy mạnh cải cách tư pháp, đặt ra yêu cầu ngành Kiểm sát nhân dân phải chú trọng, đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát có phẩm chất đạo đức trong sạch, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp tốt. Đối với công tác đào tạo bồi dưỡng của nhà trường, để trở thành cơ sở giáo dục đào tạo có chất lượng cao của ngành Kiểm sát nhân dân, nhà trường cần tập trung đẩy mạnh việc củng cố kiện toàn đội ngũ giảng viên, đổi mới nội dung giảng dạy, chương trình đào tạo, kết hợp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ gắn với giáo dục chính trị phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và rèn luyện năm đức tính của người cán bộ kiểm sát theo lời dạy của Bác Hồ “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Giảng viên, học viên, sinh viên nhà trường cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh và tu dưỡng đạo đức để đáp ứng yêu cầu Đảng, nhà nước và ngành trong giai đoạn hiện nay.

 

 

Hội trường chương trình làm việc

Đồng chí Lại Viết Quang – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

Sinh viên Đoàn Hoàng Yến – Đại diện sinh viên phát biểu ý kiến

 

Tại chương trình làm việc, các sinh viên nhà trường đã có cơ hội bày tỏ những nguyện vọng khi được phấn đấu, rèn luyện, mong muốn được đóng góp công sức, cống hiến, phát triển trong ngành Kiểm sát. Sinh viên đã được Viện trưởng và lãnh đạo VKSND tối cao giải đáp những chính sách ưu tiên của ngành đối với việc tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp và sinh viên đang được cử đi học tại Hungary theo diện Hiệp định.

 

Phát biểu tại chương trình làm việc, đồng chí Lại Viết Quang – Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo những nội dung chính về công tác Đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Nhà trường đã định hướng, xác định cụ thể về chương trình, nội dung, phương pháp Đào tạo, Bồi dưỡng, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng về công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 và Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/9/2020 của Viện trưởng về tăng cường công tác Đào tạo, Bồi dưỡng công chức, viên chức VKSND giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Với truyền thống hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, từ khi thành lập Trường Đại học Kiểm sát đến nay, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo đại học, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát được Lãnh đạo ngành Kiểm sát nhân dân giao phó. Nhà trường nguyện sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết, nhất trí, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, trở thành trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

 

 

Đồng chí Lê Minh Trí - Viện trưởng VKSND tối cao nhận hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với đại diện sinh viên nhà trường

 

 

Đồng chí Lê Minh Trí - Viện trưởng VKSND tối cao, ban lãnh đạo VKSND tối cao, Ban lãnh đạo nhà trường chụp ảnh lưu niệm với đại diện sinh viên

 

 

Đồng chí Lê Minh Trí - Viện trưởng VKSND tối cao, ban lãnh đạo VKSND tối cao, Ban lãnh đạo nhà trường chụp ảnh lưu niệm

 

Đồng chí Lê Minh Trí - Viện trưởng VKSND tối cao, ban lãnh đạo VKSND tối cao, Ban lãnh đạo nhà trường và toàn thể sinh viên chụp ảnh lưu niệm

 

 

BBT

 

 

 

 

 

 

 

Các tin liên quan