Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức hội nghị bầu Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021 - 2026

17/04/2021

Hội đồng trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 có 19 thành viên, trong đó có 05 thành viên do Viện trưởng VKSND tối cao cử, 03 thành viên đương nhiên, 10 thành viên là công chức, viên chức, giảng viên của Nhà trường, 01 thành viên là đại diện cộng đồng xã hội. Ngày 15/4/2021 Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức Hội nghị toàn thể công chức, viên chức đã bầu 11 thành viên Hội đồng trường, bao gồm 10 thành viên là các đồng chí công chức, viên chức, giảng viên cơ hữu của Trường; 01 thành viên bên ngoài trường là đại diện cho văn phòng luật. Ngày 16/4/2021 được sự đồng ý của Lãnh đạo VKSND tối cao, Hội đồng trường tổ chức phiên họp thứ nhất tại trụ sở VKSND tối cao bầu chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo

 

Tại cuộc họp, TS Lại Viết Quang – Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo kết quả các bước tiến hành kiện toàn Hội đồng trường; tiêu chuẩn chủ tịch Hội đồng trường, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng trường; quy trình bầu, công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường theo quy định của pháp luật. Hội nghị đã nhất trí giới thiệu và bầu đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

 

Hội nghị bầu Chủ tịch Hội đồng trường

 

Phát biểu tại cuộc họp sau khi được các thành viên bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường, đồng chí Nguyễn Huy Tiến đã cảm ơn các thành viên của Hội đồng trường đã tín nhiệm bầu đồng chí làm Chủ tịch Hội đồng trường, đồng thời yêu cầu Nhà trường tiến hành các thủ tục báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao ra quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường để kịp thời triển khai các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trường theo quy định của pháp luật và quy định của VKSND tối cao. Tại cuộc họp, thành viên Hội đồng trường nhất trí cử TS. Vũ Đức Hạnh – Trưởng phòng Đào tạo và QLSV – Thành viên Hội đồng trường tạm giữ chức vụ Thư ký Hội đồng trường.

 

Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

BBT

Thành Luân - Trang tin điện tử VKSND tối cao

 

 

Các tin liên quan