Hội nghị bầu hội đồng Trường nhiệm kỳ 2021-2026

15/04/2021

Ngày 15/4/2021, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức Hội nghị bầu hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự hội nghị TS. Lại Viết Quang – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường - chủ trì hội nghị, các đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường: PGS.TS. Nguyễn Đức Hạnh, PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân, TS. Mai Đắc Biên,đồng chí Nguyễn Cao Thủy – Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ, VKSND tối cao, Luật sư Nguyễn Hồng Bách – Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty Luật TNHH Hồng Bách và cộng sự, các đồng chí Trưởng, phó các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức và giảng viên cơ hữu nhà trường.

 

TS. Lại Viết Quang – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lại Viết Quang Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã quán triệt về căn cứ, quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu thành viên Hội đồng trường.

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018, Luật Tổ chức VKSND năm 2014, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học, Văn bản số 1146/VKSTC-V15 ngày 26/3/2021 về việc kiện toàn Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2021-2026 có số lượng thành viên là 19 người. Cơ cấu thành viên Hội đồng trường gồm thành viên đương nhiên là các đồng chí:

-Đồng chí Lại Viết Quang – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường

-Chủ tịch Công đoàn trường

-Đại diện Ban chấp hành Đoàn thanh niên Trường là người học

 

-Thành viên cho Viện trưởng VKSND tối cao cử theo văn bản số 1146/VKSTC-V15 ngày 26/3/2021 về việc kiện toàn Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội gồm:

1) Đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao

2) Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao

3) Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi – Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý hoa học VKSND tối cao

4) Đồng chí Vũ Thị Hải Yến – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự VKSND tối cao

5) Đồng chí Nguyễn Văn Hà – Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính VKSND tối cao.

 

TS. Vũ Đức Hạnh - Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên thông qua chương trình hội nghị

TS. Đinh Hoàng Quang - Trưởng phòng Tổ chức hành chính báo cáo thành viên tham dự hội nghị

 

Đồng chí Ngô Hùng Thái – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua chương trình bỏ phiếu

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên hội đồng trường

 

Thành viên do Hội nghị bầu gồm 11 thành viên, trong đó 01 thành viên bên ngoài trường: Luật sư Nguyễn Hồng Bách – Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty Luật TNHH Hồng Bách và cộng sự, 10 thành viên là các đồng chí Phó Hiệu trưởng và lãnh đạo các khoa phòng có liên quan trực tiếp đến việc triển khai nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trường. Hội nghị nhất trí cao và tiến hành bầu cử 11 đồng chí là thành viên Hội đồng trường. Kết quả cụ thể như sau:

-PGS.TS Nguyễn Đức Hạnh - Kiểm sát viên cao cấp – Phó Hiệu trưởng nhà trường

-TS. Mai Đắc Biên – Kiểm sát viên cao cấp – Phó Hiệu trưởng nhà trường

-PGS.TS Vũ Thị Hồng Vân – Kiểm tra viên cao cấp - Phó Hiệu trưởng nhà trường

-TS. Cao Minh Công – Giảng viên chính – Trưởng khoa Lý luận chính trị

-TS. Vũ Đức Hạnh - Giảng viên chính – Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên

-TS. Bùi Thị Hạnh – Giảng viên chính – Trưởng khoa Pháp luật hình sự và Kiểm sát hình sự

-ThS. Đàm Thị Diễm Hạnh – Giảng viên chính - Trưởng khoa Pháp luật dân sự và Kiểm sát dân sự

-ThS. Phạm Thị Trang - Giảng viên chính – Trưởng khoa Pháp luật quốc tế

-TS. Lương Hải Yến – Kiểm sát viên trung cấp – Trưởng khoa Tội phạm học và điều tra tội phạm

- TS. Đinh Hoàng Quang – Giảng viên chính – Trưởng phòng Tổ chức hành chính.

 

 

Hội trường hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Lại Viết Quang – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định những nhiệm vụ trọng tâm của trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trong thời gian tới, khẳng định ban lãnh đạo cùng tập thể nhà trường sẽ đoàn kết, nhất trí cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Kiểm sát nhân dân trong nhiệm kỳ tới.

 

BBT

 

 

 

Các tin liên quan