Đảng bộ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng kết nối từ điểm cầu VKSND tối cao.

28/03/2021

Trong 02 ngày 27, 28/3/2021, Đảng bộ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị được kết nối trực tiếp từ điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, số 01 đường Độc Lập, quận Ba Đình, Hà Nội kết nối đến các điểm cầu trong cả nước. Từ điểm cầu VKSND tối cao kết nối đến điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và 06 điểm cầu các đơn vị trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao.

 

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo việc tham gia Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao.

Toàn cảnh điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội

Tham dự tại điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội có đồng chí Lại Viết Quang - Ủy viên BCH Đảng bộ VKSND tối cao - Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Ban giám hiệu, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy nhà trường, các đồng chí Bí thư các chi bộ và toàn thể Đảng viên nhà trường.

 

Đại biểu tham dự tại điểm cầu VKSND tối cao

 

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Tại hội nghị, Đại biểu tại các điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã được nghe, quán triệt 05 chuyên đề; nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm:

- Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

- Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;

- Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

- Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam;

- Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

 

Sau Hội nghị, các cấp ủy đảng, cơ quan đơn vị Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cần thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên đươc phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội.

 

Xem chi tiết tại: Trang tin điện tử VKSND tối cao.

Các tin liên quan