Đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao làm việc với trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

17/03/2021

Ngày 17/3/2021, Thực hiện chương trình công tác của Lãnh đạo VKSND tối cao, Đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao đã có chương trình làm việc với trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

 

Tham dự chương trình làm việc có đồng chí Lại Viết Quang – Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Tăng Ngọc Tuấn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đồng chí Hoàng Quỳnh Chi – Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, đồng chí Vũ Thị Hải Yến – Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp, VKSND tối cao, các đồng chí trong Ban giám hiệu, các đồng chí Trưởng, Phó các đơn vị, Chủ tịch Công Đoàn, Bí thư Đoàn trường.

 

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng – Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao- Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao phát biểu ý kiến chỉ đạo

 

Tại buổi làm việc, Đồng chí Lại Viết Quang – Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo kết quả công tác, tình hình hoạt động của nhà trường trong thời gian vừa qua và phương hướng phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới. Đồng chí Hiệu trưởng và các đồng chí Phó Hiệu trưởng, Trưởng các đơn vị trong nhà trường đã báo cáo và đề xuất các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong từng lĩnh vực công tác của nhà trường. Đồng chí Hiệu trưởng đã nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong thời gian tới. Trong năm 2021, Trường tập trung công tác: xây dựng và triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu; triển khai thực hiện các quy định mới của pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động Trường; hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hệ thống thể chế của Trường phù hợp với các quy định mới của pháp luật, tình hình thực tiễn của Trường và của ngành; tăng cường công tác thanh tra, kỷ luật nội vụ và đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động chung của Trường.  

 

Đồng chí Lại Viết Quang – Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả công tác

 

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng – Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao-Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao làm việc với trường

 

Đồng chí Hiệu trưởng và các đồng chí trong Ban giám hiệu, Trưởng các đơn vị đã cùng thảo luận, nêu những thuận lợi, khó khăn và đề xuất kiến nghị của nhà trường đến Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trong chương trình làm việc, các đồng chí Vụ trưởng các đơn vị VKSND tối cao đã đề xuất các giải pháp phối hợp thực hiện nhiệm vụ, các biện pháp cụ thể để hoàn thành tốt mục tiêu, phương hướng phát triển của nhà trường trong thời gian tới, thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng chung của ngành.

 

Đ/c Mai Đắc Biên – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

 

Đ/c Tăng Ngọc Tuấn – Vụ trưởng Vụ 15 phát biểu

 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao đã ghi nhận kết quả công tác và có chỉ đạo sát sao tới từng lĩnh vực công tác của nhà trường. Đồng chí chỉ đạo nhà trường phải thực hiện nhiệm vụ trong tâm đào tạo cán bộ cho ngành Kiểm sát, trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học đầu ngành, thực hiện công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học gắn với chức năng, nhiệm vụ, vai trò thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và công tác đào tạo bồi dưỡng, mở rộng loại hình đào tạo, tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác liên kết đào tạo quốc tế. Đồng chí nhấn mạnh, Nhà trường luôn được Lãnh đạo VKSND tối cao quan tâm, đầu tư nguồn lực, tạo mọi điều kiện để phát triển, làm tốt công tác đào tạo sinh viên, cán bộ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Kiểm sát. Đồng chí chỉ đạo Nhà trường tiếp tục tăng cường, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Kiểm sát, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, định hướng phát triển chính của nhà trường.

 

Tại chương trình làm việc

Đ/c Lại Viết Quang – Hiệu trưởng phát biểu đáp từ

 

Kết thúc chương trình làm việc, Đồng chí Lại Viết Quang – Hiệu trưởng nhà trường đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Lãnh đạo Viện KSNDTC, cảm ơn tình cảm chân thành, sâu sắc của đồng chí Phó Viện trưởng đối với nhà trường, cảm ơn những ý kiến chỉ đạo sát sao của đồng chí Phó Viện trưởng tới từng lĩnh vực công tác nhà trường. Nhà trường mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, tạo điều kiện hơn nữa của lãnh đạo VKSND tối cao và sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ VKSND tối cao. Đồng chí Hiệu trưởng xin tiếp thu mọi ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng, phát huy tinh thần đoàn kết lãnh đạo tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

BBT

 

Các tin liên quan