Hội nghị triển khai công tác năm 2021

22/01/2021

Ngày 21/01/2021, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 2021.  

Tham dự hội nghị có TS. Lại Viết Quang – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường - chủ trì hội nghị, TS. Mai Đắc Biên – Phó Hiệu trưởng nhà trường, PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí Trưởng, phó các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động nhà trường.

TS. Lại Viết Quang – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo

 

Tại hội nghị, toàn thể công chức, viên chức, người lao động nhà trường đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2020. Báo cáo nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trên các mặt như: công tác đào tạo đại học, sau đại học; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành Kiểm sát; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; công tác xây dựng ngành; công tác đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Trong năm 2020, Trường đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

 

TS. Mai Đắc Biên – Phó Hiệu trưởng nhà trường triển khai Kế hoạch công tác

 

Tại hội nghị, TS. Mai Đắc Biên – Phó Hiệu trưởng nhà trường triển khai Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2021. Đồng chí Phó hiệu trưởng đặc biệt nhấn mạnh những mục tiêu quan trọng cần thực hiện, đó là:

-Tiếp tục quán triệt thực hiện phương châm: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”; tăng cường lãnh đạo và chịu trách nhiệm về kết quả chỉ đạo, điều hành lĩnh vực công tác được giao. Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết của Đảng bộ VKSND tối cao và Nghị quyết của Đảng bộ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Trong đó, tập trung thực hiện tốt Chỉ thị, Kế hoạch công tác năm 2021 của ngành Kiểm sát nhân dân, Luật Giáo dục đại học năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2018), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019, Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 – 2025, Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030, Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” và các văn bản pháp luật mới ban hành; hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hệ thống thể chế của Trường phù hợp với các quy định mới của pháp luật và tình hình thực tiễn của Trường và của Ngành.

- Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng viên, xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ pháp lý cao, chuyên sâu về nghiệp vụ kiểm sát; tham mưu triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho đối tượng công chức, viên chức của Trường, chú trọng đến đối tượng thuộc nguồn quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý. Tham mưu xây dựng Đề án phát triển Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến 2030; hoàn thành Đề án vị trí việc làm.

- Hoàn thành Kế hoạch tổ chức thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, hoàn thành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Xây dựng và hoàn thành Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy khóa 9. Đề án tuyển sinh đại học văn bằng thứ 2 ngành luật khóa 3; Đề án tuyển sinh thạc sỹ chuyên ngành hình sự và tố tụng hình sự khóa 3. Triển khai thực hiện Đề án mở thêm mã ngành đào tạo thạc sỹ, Đề án phối hợp với Trường Đại học Mundock triển khai các hoạt động liên kết đào tạo đại học, sau đại học và tiếng anh pháp lý chuyên ngành.

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Trường trên cơ sở kế hoạch của VKSND tối cao; Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKS quân sự các cấp, VKSND các địa phương để mở các lớp bồi dưỡng chuyên sâu, đáp ứng cao nhất yêu cầu thực tế về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của các địa phương.

-Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch, Chương trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường năm 2021 theo hướng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ công chức, viên chức đặc biệt là đội ngũ giảng viên, xây dựng quy trình nghiên cứu, quản lý đề tài khoa học cấp cơ sở và triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế.

- Hoàn thành công tác đánh giá trong Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Luật, tiến tới đánh giá ngoài theo Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Triển khai Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030.

- Đề xuất các giải pháp tăng cường nguồn lực thông tin cho thư viện Nhà trường; bổ sung sách, tài liệu nghiên cứu phục vụ toàn diện chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng của Trường. Tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo khác để khai thác các cơ sở dữ liệu điện tử pháp luật, cơ sở dữ liệu thông tin; tăng nguồn tài liệu trong thư viện số... Nâng cấp phần mềm quản lý hành chính điện tử, Nâng cấp phần mềm thư viện điện tử và thư viện số; Xây dựng cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, vận hành hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin của trường, tăng cường bảo mật hệ thống mạng thông tin. Trung tâm Tin học tổ chức thực hiện tốt các hoạt động đào tạo và cấp chứng chỉ tin học cho cá nhân có nhu cầu theo đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất của trường phối hợp với các đơn vị thuộc VKSND tối cao, các cơ quan chức năng trong việc xây dựng Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí Trưởng các đơn vị Trung tâm Thông tin Thư viện, Khoa Lý luận chính trị, Khoa Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ Kiểm sát, Khoa Pháp luật quốc tế, Khoa Pháp luật dân sự đã đưa ra các ý kiến tham luận nêu lên những khó khăn vướng mắc của đơn vị mình khi thực hiện nhiệm vụ và những kinh nghiệm, giải pháp, kiến nghị, đề xuất để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm 2021. Các ý kiến tham luận của các đồng chí đã cụ thể hóa những phương hướng nhiệm vụ của từng đơn vị khi triển khai công tác năm 2021.

 

Đồng chí Mai Thị Lương Uyên – Giám đốc TTTTTV phát biểu ý kiến tham luận

 

 Đồng chí Nguyễn Xuân Hưởng – Trưởng khoa ĐTBDCBKS phát biểu ý kiến tham luận

 

Tại hội nghị, Hội đồng Thi đua khen thưởng nhà trường đã công bố và trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2021.

 

TS. Lại Viết Quang – Hiệu trưởng nhà trường trao Cờ thi đua dẫn đầu khối cho tập thể Phòng Tài vụ

TS. Mai Đắc Biên - Phó Hiệu trưởng nhà trường trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc

TS. Lại Viết Quang – Hiệu trưởng nhà trường trao bằng khen cho các đồng chí đạt thành tích xuất sắc

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Lại Viết Quang – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Hội nghị triển khai công tác năm 2021 Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã diễn ra với tinh thần trách nhiệm cao, trong không khí đoàn kết – dân chủ - kỷ cương và trách nhiệm. Trong năm 2021, đứng trước những thách thức với quy định mới tác động đến mặt công tác của nhà trường như việc triển khai Luật giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018, Luật Viên chức sửa đổi năm 2019, các quy định, quy chế của Ngành Kiểm sát nhân dân, Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ nội vụ và thực hiện cơ chế tự chủ. Nhà trường cần có biện pháp, lộ trình, phân công cụ thể, trọng tâm hướng tới nâng cao chất lượng giảng viên. Đồng chí Lại Viết Quang – Hiệu trưởng nhà trường đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, khoa, trung tâm và khẳng định những nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá của trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trong năm 2021, Ban giám hiệu cùng tập thể, cán bộ, giảng viên, công chức toàn trường sẽ đoàn kết nhất trí thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đảng, nhà nước và Ngành kiểm sát nhân dân đã giao phó. Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 đã nêu bật những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị trong năm công tác mới. Năm 2021, mỗi tập thể, đơn vị, cán bộ, giảng viên công chức, viên chức nhà trường sẽ phát huy tinh thần sáng tạo, vượt khó, nhiệt huyết, đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu cho một năm công tác 2021 tốt đẹp và tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi mới.

  

BBT

 

 

 

Các tin liên quan