Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2021

21/01/2021

Ngày 21/01/2021, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2021.

 

Tham gia chủ trì hội nghị có TS. Lại Viết Quang – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Triệu Tiến Sơn – Chủ tịch Công đoàn Trường. Tham dự hội nghị còn có TS. Mai Đắc Biên - Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng, Phó các đơn vị cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Trường.

 

 

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

 

 

TS. Lại Viết Quang – Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo kiểm điểm thực hiện chức năng, nhiệm vụ

 

Đồng chí Triệu Tiến Sơn – Chủ tịch Công đoàn Trường thông qua chương trình Hội nghị

   

Tại Hội nghị, TS. Lại Viết Quang – Hiệu trưởng Nhà trường đã nêu bật mục tiêu, yêu cầu của hội nghị. Mục đích của hội nghị nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đảm bảo đúng quy định về thực hiện quy chế dân chủ của trường, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và bàn về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động được tổ chức bảo đảm dân chủ, thiết thực.

 

 TS. Lại Viết Quang – Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo kiểm điểm thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2020 và Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; PGS.TS Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phương hướng phong trào thi đua, nội dung giao ước thi đua năm 2021. Hội nghị cũng đã nghe các Báo cáo kết quả hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2020 và chương trình công tác năm 2021; Thảo luận các văn bản, báo cáo và đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị; Thông qua Báo cáo tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ.

 

PGS.TS Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020

 

 

 

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020, Trường đã tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, cụ thể:

 

- Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị công tác ngành Kiểm sát nhân dân, Kế hoạch công tác của VKSND tối cao, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở;

 

 - Trường đã xây dựng và triển khai thành công Đề án tuyển sinh Đại học Kiểm sát khóa 8, tuyển sinh thêm chuyên ngành Luật Thương mại, hoàn thành Kế hoạch tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai ngành luật đợt 1, đợt 2 khóa 2 năm 2020, Kế hoạch đào tạo đại học năm học 2019 – 2020; triển khai Kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021 đối với các khóa đại học chính quy và khóa Văn bằng thứ hai; tiếp tục sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo đại học và đã hoàn thành việc mở bổ sung chuyên ngành Luật Thương mại đáp ứng nhu cầu thực tiễn của ngành và của xã hội. Hoàn thành việc tuyển sinh thạc sỹ khóa 2 và triển khai kế hoạch đào tạo thạc sỹ khóa 1, 2

 

 - Thực hiện công tác đánh giá trong chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Luật, tiến tới đánh giá ngoài theo quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học;

 

 - Xây dựng và triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Trường theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020; phối hợp với các Viện Kiểm sát địa phương tổ chức mở lớp bồi dưỡng chuyên sâu tại đơn vị, tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

 

- Xuất bản 06 giáo trình, triển khai biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung 06 giáo trình; xây dựng, sửa đổi, bổ sung chương trình khung, chương trình tài liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, phù hợp thực tiễn của ngành Kiểm sát;

 

 - Xây dựng nội dung cơ bản và xuất bản kỷ yếu, đầu mối tổ chức Hội thảo Đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành Kiểm sát nhân dân”; phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự VKSND tối cao, Trường Đại học Murdoch,UNODC, Hiệp Hội Luật sư Hoa kỳ (ABA), tổ chức WCS tổ chức hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước.

 

 - Nhà trường tập trung kiện toàn bộ máy lãnh đạo còn thiếu; quản lý, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, sắp xếp bộ máy biên chế hợp lý, tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Trường đã thực hiện tốt các nhiệm vụ kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý nhà trường ; Thực hiện các thủ tục nhận xét, đánh giá và đề nghị công nhận hết tập sự cho viên chức ; quản lý, điều động cán bộ phù hợp với năng lực, vị trí của từng người, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà trường.

 

 - Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống thể chế chủa Trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ nhằm phát hiện, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác để tối ưu hóa sức mạnh bộ máy nhà trường;

 

 - Tăng cường công tác quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất của trường phối hợp với các đơn vị thuộc VKSND tối cao, các cơ quan chức năng trong việc xây dựng Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2

 

 - Thực hiện việc thu, chi tài chính theo đúng quy định, tiến độ; lập dự toán ngân sách năm 2021;

 

 - Trường tiếp tục tăng cường bổ sung, phát triển nguồn lực của thông tin Trường qua nhiều nguồn, tăng cường nguồn học liệu mở; thực hiện quản lý, lưu trữ, phục chế tài liệu thư viện Trường, tăng cường đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin, trong công tác quản lý, điều hành, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý nghiên cứu khoa học; tăng cường cập nhật dữ liệu phần mềm thư viện số, số hóa hồ sơ án; nâng cấp trang thông tin điện tử; hệ thống quản lý hành chính điện tử; vận hành tốt hệ thống truyền hình trực tuyến và hệ thống mạng nội bộ.

 

- Tăng cường công tác liên kết với các cơ sở đào tạo lớn trong nước (Học viện Khoa học xã hội, Trường Đại học Vinh, Học viện Cảnh sát nhân dân…) để triển khai các hoạt động phối hợp trong đào tạo đại học, sau đại học, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 

         Các đơn vị phòng, khoa, trung tâm căn cứ vào Chỉ thị, Kế hoạch công tác năm 2020 của Ngành, kế hoạch công tác của Trường đề ra nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình phấn đấu 100% tổng số các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% công chức, viên chức, người lao động của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Hội nghị chứng kiến Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn ký kết giao ước thi đua

 

Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra nhân dân, phát động phong trào thi đua, chứng kiến Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn ký kết giao ước thi đua.

Kết luận Hội nghị, TS. Lại Viết Quang – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng khẳng định: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đang ngày càng phát triển vững mạnh và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Năm 2020, trước tình hình xã hội bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19, Trường vẫn sáng tạo, khắc phục khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Hiệu trưởng tin tưởng trong năm 2021, với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cũng sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của ngành Kiểm sát nhân dân.

 

MH, CN

 

 

 

 

Các tin liên quan