Hội thảo khoa học "Hoàn thiện chế định bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự trong pháp luật dân sự Việt Nam"

02/12/2020

Ngày 02/12/2020, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội với đầu mối là Khoa Pháp luật dân sự và kiểm sát dân sự tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Hoàn thiện chế định bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự trong pháp luật dân sự Việt Nam".

 

Tham dự hội thảo có PGS.TS Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng nhà trường – Chủ trì hội thảo, có ThS. Đàm Thị Diễm Hạnh - Trưởng khoa Khoa Pháp luật dân sự và kiểm sát dân sự, các cán bộ, giảng viên Khoa Khoa Pháp luật dân sự và kiểm sát dân sự và Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế trong nhà trường.

 

 

PGS.TS Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

 

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Mục đích của hội thảo là: Nghiên cứu chuyên sâu về những vấn đề lý luận và thực tiễn về chế định đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự. Đồng thời bàn luận những bất cập trong quy định về chế định bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự trong pháp luật dân sự Việt Nam hiện nay nhằm kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật. Kết quả đạt được sẽ lưu lại trên thư viện làm tài liệu nghiên cứu cho giảng viên, học viên, sinh viên về lĩnh vực dân sự.

 

 

Đồng chí Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Hồng Vân yêu cầu các thành viên tham gia hội thảo tích cực trao đổi, thảo luận để làm rõ các nội dung của hội thảo, góp ý để tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, viết bài khoa học cũng như nội dung của hội thảo; kết quả hội thảo giúp xây dựng định hướng nghiên cứu cho giảng viên trong thời gian tới, gợi mở hướng nghiên cứu cho sinh viên, học viên sử dụng để nghiên cứu chuyên sâu về chế định các biện pháp bảo đảm trong hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam.

 

Tại hội thảo, các đại biểu và thành viên tham dự đã cùng trao đổi, thảo luận về các nội dung: Một số vấn đề lý luận về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; Hiệu lực và hiệu lực đối kháng với người thứ ba của biện pháp bảo đảm; Một số vấn đề pháp lý về tài sản bảo đảm là tài sản hình thành trong tương lai; Một số vướng mắc, bất cập của quy định pháp luật về biện pháp thế chấp quyền sử dụng đất; Cầm giữ tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự 2015; Một số vấn đề về biện pháp bảo lưu quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật dân sự 2015; Hoàn thiện pháp luật về biện pháp bảo đảm cầm cố; Một số vấn đề về bảo lãnh theo quy định Bộ luật dân sự 2015; Thực trạng một số quy định chung về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự; Một số vướng mắc, bất cập khi áp dụng khi áp dụng biện pháp bảo đảm thế chấp theo Bộ luật dân sự 2015; Thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân.

 

Chương trình hội thảo đã đạt hiệu quả cao và thành công. Từ các chủ đề thảo luận trong hội thảo đã đạt kết quả định hướng nghiên cứu cho giảng viên, học viên, sinh viên về chế định các biện pháp bảo đảm trong hệ thống pháp luật Dân sự Việt Nam trong thời gian tới.

 BBT

Các tin liên quan