Hội thảo khoa học cấp trường : “Tác động của công nghệ thông tin vào việc dạy và học tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội”

02/12/2020

Ngày 30/11/2020, Thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học năm 2020, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội với đầu mối là Trung tâm Thông tin Thư viện tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: “Tác động của công nghệ thông tin vào việc dạy và học tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội”

 

Tham dự hội thảo có TS. Mai Đắc Biên – Phó Hiệu trưởng nhà trường – Chủ trì hội thảo, đồng chí Mai Thị Lương Uyên – Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện nhà trường, ThS. Nguyễn Nhật Khải – Phó Giám đốc Trung tâm, Đồng chí Nguyễn Minh Đức – Phó Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên, các đồng chí đại diện Khoa Lý luận chính trị, Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, các đồng chí Trung tâm Thông tin thư viện nhà trường và đại diện học viên, sinh viên.

 

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Mai Đắc Biên – Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Mục đích của hội thảo là tập trung trao đổi một số vấn đề về tác động của Công nghệ thông tin vào việc dạy và học tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, trên cơ sở đó chỉ ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng Công nghệ thông tin vào việc dạy và học nhằm cải thiện phương pháp giảng dạy và kết quả học tập của sinh viên. Đồng thời, hội thảo nhằm trao đổi, nhận được kinh nghiệm từ các nhà nghiên cứu liên quan đến chủ đề hội thảo, phục vụ công tác giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên Đại học Kiểm sát Hà Nội.

 

Hình ảnh tại hội thảo

 

Tại hội thảo, các đại biểu khách mời và thành viên tham dự đã cùng trao đổi, thảo luận về các nội dung: Sự cần thiết của Công nghệ thông tin trong công tác dạy và học tại trường; Tác động của Công nghệ thông tin đến việc quản lý công tác dạy, học và đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Tác động của công nghệ thông tin đến công tác giảng dạy trong trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Tác động của Công nghệ thông tin đến hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của Sinh viên trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Một số đề xuất nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Tiếng Anh tại trường; Ứng dụng hệ thống GNOMINO để triển khai hiệu quả mô hình Blended Learning (Phương pháp học tập kết hợp) trong giảng dạy; Hiệu quả ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập tại trường; Tác động của công nghệ thông tin đối với việc học tập của các sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

 

Chương trình hội thảo đã đạt mục tiêu đề ra, hiệu quả cao và thành công. Từ các chủ đề thảo luận trong hội thảo góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập tại nhà trường.

 

MH

Các tin liên quan