Họp Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính

19/11/2020

Ngày 19/11/2020, tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Hội đồng xét thăng hạng viên chức tổ chức họp Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính.

 

Thành phần tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Huy Tiến - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao - Chủ tịch Hội đồng; Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn - Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ - VKSND tối cao - Phó Chủ tịch Hội đồng; TS. Lại Viết Quang - Hiệu trưởng nhà trường - Phó Chủ tịch Hội đồng. Ngoài ra còn có các thành viên trong Hội đồng; thành viên Ban thẩm định hồ sơ; Ban giám sát; thành viên Ban thư ký; ứng viên tham gia xét thăng hạng.

 

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao – Chủ tịch Hội đồng phát biểu

 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Huy Tiến - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao – Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: Ban lãnh đạo VKSND tối cao luôn coi công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác, trách nhiệm, bản lĩnh. Trong đó xây dựng đội ngũ giảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành. Thông qua kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng sẽ tuyển chọn những giảng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn, kiến thức, năng lực, kinh nghiệm công tác để được thăng hạng giảng viên chính, đồng thời có những chế độ, chính sách cho đội ngũ giảng viên. Qua kỳ xét thăng hạng khẳng định vai trò, vị thế, nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành kiểm sát nhân dân. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến yêu cầu Hội đồng xét thăng hạng, các thành viên, các Ban giúp việc Hội đồng phải công tâm, khách quan để đảm bảo kỳ xét thăng hạng công bằng, minh bạch và thành công, tuyển ra các ứng viên xứng đáng được xét thăng hạng giảng viên chính.

 

Đồng chí Ngô Bảo Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - VKSND tối cao - Uỷ viên hội đồng thông qua thể lệ kỳ xét thăng hạng

 

 

 

 

 

 

HÌnh ảnh tại cuộc họp

 

Tại cuộc họp, Hội đồng đã tiến hành thảo luận và thẩm định hồ sơ 9 ứng viên là giảng viên Nhà trường đủ điều kiện, đạt tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính; tiến hành chấm điểm nghiên cứu khoa học theo hồ sơ của 9 ứng viên.

 

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khách quan, công bằng và minh bạch, kết quả hội đồng đã thẩm định và chấm điểm thông qua 9 hồ sơ giảng viên của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực khoa học, kinh nghiệm công tác để đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính.

BBT

Các tin liên quan