Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị ở Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội”

14/10/2020

Ngày 13/10/2020, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội với đầu mối là Khoa Lý luận chính trị tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị ở Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội”

 

Tham dự hội thảo có PGS.TS Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng nhà trường – Chủ trì hội thảo; Về phía đại biểu khách mời có đồng chí Trần Thị Điểu - Khoa Triết học – Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, có TS. Cao Minh Công – Trưởng khoa Lý luận chính trị nhà trường, các cán bộ, giảng viên Khoa Lý luận chính trị, khoa Nhà nước pháp luật và Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế trong nhà trường.

 

PGS.TS Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

 

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Mục đích của hội thảo là nâng cao, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của quá trình giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị, đặc biệt là tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Thông qua hội thảo nhà trường sẽ có giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị và nhận được những kinh nghiệm quý báu từ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài trường liên quan đến chủ đề hội thảo.

 

TS. Cao Minh Công – Trưởng khoa Lý luận chính trị phát biểu tại hội thảo

Hình ảnh tại hội thảo

 

Tại hội thảo, các đại biểu khách mời và thành viên tham dự đã cùng trao đổi, thảo luận về các nội dung: Đổi mới giảng dạy Triết học ở Đại học qua thực tế giảng dạy ở Đại học quốc gia Hà Nội; Một số yêu cầu dạy và học hiệu quả các môn Lý luận chính trị tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Chuẩn đầu ra môn Triết học Mác-Lênin dành cho bậc đại học không chuyên lý luận chính trị hiện nay; Một vài suy nghĩ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “Gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành” vào việc học tập các môn Lý luận chính trị; Một số giải pháp tạo động cơ học tập cho sinh viên đối với các học phần Lý luận chính trị ở Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội hiện nay; Một số vấn đề đặt ra trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị trước tác động của cách mạng công nghiệp 4.0; Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trong bối cảnh hiện nay; Vai trò của phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cho sinh viên Đại học Kiểm sát Hà Nội; Vai trò của ngoại ngữ đối với nghiên cứu Lịch sử Đảng trong thời kỳ hội nhập; Các phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực học tập các môn Lý luận chính trị cho sinh viên Đại học Kiểm sát Hà Nội; Một số phương pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả học tập các môn Lý luận chính trị ở Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Vai trò và ý nghĩa của việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị ở các Trường đại học dưới góc nhìn xã hội học.

 

Chương trình hội thảo đã đạt mục tiêu đề ra, hiệu quả cao và thành công. Từ các chủ đề thảo luận trong hội thảo góp phần nâng cao chất lượng dạy và học các môn Lý luận chính trị tại nhà trường và đề xuất các giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.

 

MH

Các tin liên quan