Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng Khóa 1

13/10/2020

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngành KSND năm 2020, ngày 13/10/2020, trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng khóa 1 – năm 2020

 

Tham dự buổi lễ có TS. Mai Đắc Biên – Phó Hiệu trưởng nhà trường, đại diện phòng Quản lý đào tạo – Vụ Tổ chức cán bộ - VKSND tối cao, giảng viên nhà trường và toàn thể học viên của lớp học.

 

TS. Mai Đắc Biên - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai giảng khóa học

 

 

 

Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Mai Đắc Biên - Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Công tác Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp là một trong những nhiệm vụ được chú trọng của ngành. Mục tiêu của khóa học là trang bị kiến thức, kinh nghiệm nâng cao năng lực, lãnh đạo quản lý cấp phòng ở các cấp VKSND. Khóa học được tổ chức trong thời gian 1 tháng từ ngày 12/10/2020 đến ngày 6/11/2020. Trong thời gian khóa học được tổ chức, các giảng viên và học viên của khóa học cùng nghiên cứu, trao đổi, thảo luận về 09 chuyên đề : Tổng quan về năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng; Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch; Kỹ năng áp dụng pháp luật; Kỹ năng quản lý, phát triển nhân sự; Kỹ năng ra quyết định; Kỹ năng tham mưu; Kỹ năng tổ chức điều hành hội họp và tổ chức sự kiện; 03 chuyên đề báo cáo về : Kinh nghiệm về lãnh đạo, quản lý của cấp phòng ở Trung ương, địa phương và trên thế giới; Cải cách hành chính và các vấn đề đặt ra với lãnh đạo cấp phòng; Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0. Giảng viên của khóa học là các đồng chí là lãnh đạo cấp phòng có chức danh Tiến sỹ, giảng viên cao cấp các cơ sở đào tạo có mối quan hệ hợp tác với nhà trường: Học viện Tòa án, Học viện chính trị Công an nhân dân, Đại học Nội vụ Hà Nội, Học viện hành chính quốc gia, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

 

Hội trường Lễ khai giảng

 Sau lễ khai giảng, giảng viên và học viên khóa học cùng nghiên cứu, trao đổi, thảo luận chuyên đề đầu tiên: “Tổng quan về năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng”.

 

MH

Các tin liên quan