Đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao làm việc tại trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

08/10/2020

Ngày 08/10/2020, Đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao đã có chương trình làm việc với trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

 

Tham dự chương trình làm việc có đồng chí Lại Viết Quang – Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Ban giám hiệu, các đồng chí Trưởng, Phó các đơn vị, Chủ tịch Công Đoàn, Bí thư Đoàn trường, Trưởng ban thanh tra Nhân dân trong nhà trường.

 

 

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng – Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao-Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao làm việc với trường

 

Tại buổi làm việc, Đồng chí Lại Viết Quang – Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo kết quả công tác, tình hình hoạt động của nhà trường trong thời gian qua và mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới. Đồng chí Hiệu trưởng và các đồng chí Phó Hiệu trưởng, Trưởng các đơn vị trong nhà trường đã báo cáo các nhiệm vụ trong từng lĩnh vực công tác của nhà trường: Công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành; Kết quả thực hiện nhiệm vụ từ năm 2013 đến nay trong các công tác đào tạo đại học và sau đại học; công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân; công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình tài liệu; công tác hợp tác quốc tế; công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, thanh tra-kiểm tra; công tác đảm bảo tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo, bồi dưỡng. Đồng chí Hiệu trưởng đã nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong thời gian tới, nêu những thuận lợi, khó khăn và đề xuất kiến nghị của nhà trường đến Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

TS. Lại Viết Quang – Hiệu trưởng nhà trường báo kết quả công tác

 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao đã ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác nhà trường đã đạt được. Đồng chí đã phân tích, đánh giá mục tiêu, nhiệm vụ công tác của nhà trường và có những ý kiến chỉ đạo để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực của nhà trường. Đồng chí đánh giá cao công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của nhà trường trong thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ của Nhà trường trong thời gian tới; biểu dương tinh thần đoàn kết phấn đấu, nỗ lực cống hiến của cán bộ, giảng viên và đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện những biện pháp khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh, Nhà trường luôn được Lãnh đạo VKSND tối cao quan tâm, đầu tư nguồn lực, tạo mọi điều kiện để phát triển, làm tốt công tác đào tạo sinh viên, cán bộ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Kiểm sát. Các khóa sinh viên ra trường đang công tác tại ngành Kiểm sát có trình độ kiến thức pháp luật cao, bước đầu có kỹ năng thực hiện các hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; có phẩm chất đạo đức tốt. Những sinh viên ra trường đều có nguyện vọng tha thiết được làm việc trong ngành Kiểm sát. Lãnh đạo VKSNDTC sẽ tiếp tục có những chính sách để tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Đại học Kiểm sát vào làm việc trong ngành Kiểm sát. Đồng chí đồng ý với phương hướng của nhà trường mở rộng các loại hình đào tạo như đào tạo trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ, Tin học, ngoại ngữ, trung cấp lý luận chính trị, văn bằng hai ngành luật. Đồng chí chỉ đạo Nhà trường tiếp tục tăng cường, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Kiểm sát, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là tôn chỉ, mục đích của nhà trường.

 

 

Tại chương trình làm việc

 Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

 

Đồng chí Mai Đắc Biên - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

 

Đồng chí Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

 

 

 

 

 Đồng chí Bùi Thị Hạnh -Trưởng khoa Pháp luật hình sự và kiểm sát hình sự nêu ý kiến thảo luận

 

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng – Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao- Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao phát biểu ý kiến chỉ đạo

Đồng chí Lại Viết Quang – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

 

Kết thúc chương trình làm việc, Đồng chí Lại Viết Quang – Hiệu trưởng nhà trường đã cảm ơn tình cảm chân thành, sâu sắc của đồng chí Phó Viện trưởng đói với nhà trường, cảm ơn những ý kiến chỉ đạo sát sao của đồng chí Phó Viện trưởng tới từng lĩnh vực công tác nhà trường. Nhà trường mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, tạo điều kiện hơn nữa của lãnh đạo VKSND tối cao và sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ VKSND tối cao. Đồng chí Hiệu trưởng xin tiếp thu mọi ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng, hứa với Lãnh đạo VKSND tối cao sẽ tiếp tục cùng tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

MH

 

 

 

Các tin liên quan