VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư liên tịch số 03/2018, Quy trình tạm thời số 264/2020 về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh và sơ kết Thông tư liên tịch số 06/2018

06/10/2020

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, từ điểm cầu VKSND tối cao đến hơn 800 điểm cầu trong toàn Ngành. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao; tham dự Hội nghị tại các điểm cầu Viện kiểm sát quân sự các cấp, VKSND cấp tỉnh và VKSND cấp huyện gồm: Lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên, công chức làm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự.

Tham dự Tại điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội có TS. Lại Viết Quang - Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Ban giám hiệu, các đồng chí Giảng viên Khoa Pháp luật hình sự và kiểm sát hình sự, Khoa Tội phạm học và Điều tra tội phạm, đại diện học viên, sinh viên các khoá đang học tập tại trường.

Tại điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội kết nối với điểm cầu Viện KSND tối cao

 

Hình ảnh các điểm cầu khác trong hệ thống

 

Xem chi tiết tại Trang tin điện tử VKSND tối cao tại đây

Các tin liên quan