Sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam khen thưởng

03/08/2020

     Để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, VKSND tối cao đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp mang tính đột phá và thiết thực cao, đáp ứng yêu cầu đặt ra ngày càng cao của công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trong tình hình mới của đất nước và xu thế hội nhập của thế giới. Tại Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao và Chương trình số 01/CTr-VKS ngày 4/1/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương có nội dung: “Triển khai thực hiện việc “số hóa hồ sơ vụ án” và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa để bảo đảm sự thuyết phục trong quá trình xét hỏi và tranh tụng”.

 

     Trong đợt thực tập tại địa phương, đoàn viên Trần Trí Nhân - Sinh viên lớp K4L, Chủ nhiệm CLB Kiểm sát trẻ thuộc Đoàn Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tham gia báo cáo một số nội dung tại Hội thảo “Ứng dụng số hóa hồ sơ trong ngành Kiểm sát nhân dân” được tổ chức tại trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam và được các đại biểu tham dự đánh giá rất tích cực.

 

Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam tặng giấy khen cho sinh viên Trần Trí Nhân

 

     Được biết thời gian qua, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã có nhiều hoạt động dành cho sinh viên học tập, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác nghiệp vụ như tổ chức nhiều tọa đàm và một số phiên tòa diễn án có ứng dụng việc số hóa hồ sơ, với đầu mối là CLB Kiểm sát trẻ thuộc Đoàn Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Chính vì vậy, những sáng kiến của sinh viên Trần Trí Nhân trong việc áp dụng việc số hóa hồ sơ vụ án tại Hội thảo là rất có ý nghĩa. Những sáng kiến này sẽ được Viện Kiểm sát nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam áp dụng trong thời gian tới.

 

     Để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần, biểu dương thành tích, ngày 15/7/2020, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam đã quyết định tặng Giấy khen cho sinh viên Trần Trí Nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu áp dụng việc số hóa hồ sơ vụ án tại Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

 

BM

Các tin liên quan