Hội thảo khoa học "Những vấn đề đặt ra đối với ngành Kiểm sát nhân dân trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp"

14/07/2020

    Sáng ngày 14/7/2020, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học "Những vấn đề đặt ra đối với ngành Kiểm sát nhân dân trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp". TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường dự và chủ trì Hội thảo.

 

TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chủ trì Hội thảo

   

     Tham dự Hội thảo có giảng viên Khoa Tội phạm học và Điều tra tội phạm; đại diện Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; cán bộ, giảng viên một số đơn vị Nhà trường quan tâm.

   

    Tại Hội thảo, TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng và các giảng viên Khoa Tội phạm học và Điều tra tội phạm đã trình bày tham luận với 5 vấn đề: Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp – Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa; vị trí, vai trò và nhiệm vụ của Viện Kiểm sát nhân dân trong phòng, chống các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp; kỹ năng thu thập chứng cứ trong điều ta các vụ án thuộc thẩm quyền cơ quan điều tra Viện Kiểm sat nhân dân tối cao; một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tác động tâm lý trong hỏi cung bị can phạm tội xâm phạm hoạt động tư pháp; và tăng cường quan hệ phối hợp giữa CQĐT VKSNDTC với cơ quan của ngành KSND trong phòng, chống các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm tham nhũng chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp.

 

    Sau phần thảo luận, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm của các đại biểu, Hội thảo đã tìm ra những khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp của VKSND, đồng thời góp phần giúp Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nói chung và Khoa Tội phạm học và Điều tra tội phạm nói riêng hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn để áp dụng vào hệ thống chương trình, giáo trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học về hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp của ngành KSND.

 

Các tin liên quan