Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, Nhà nước và ngành Kiểm sát nhân dân

02/07/2020
Ngày 02/7/2020, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh, VKSND tối cao phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học "Đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành Kiểm sát nhân dân". Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Hội thảo. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đồng chủ trì Hội thảo.

Đại biểu ngành Kiểm sát nhân dân tham dự Hội thảo có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: đồng chí Trần Công Phàn, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Hải Trâm; các đồng chí nguyên lãnh đạo VKSND tối cao qua các thời kỳ; các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao; lãnh đạo VKSND một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tập thể lãnh đạo Viện, Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc VKSND tỉnh Bắc Ninh.

Đại biểu khách mời tham dự Hội thảo có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ Đảng; đại diện gia đình đồng chí Hoàng Quốc Việt. Đại biểu Tỉnh ủy Bắc Ninh có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thường trực Thành ủy thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Xem chi tiết tại đây

 

Các tin liên quan