Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên – Khóa 4

02/07/2020

 

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND năm 2020 và Công văn số 2657/VKSTC-V15 ngày 22/6/2020 của VKSND tối cao về việc triệu tập lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 4, sáng ngày 02/07/2020, trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 4 cho 52 học viên thuộc các đơn vị của VKSND tối cao; các đơn vị thuộc VKSND tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, miền Trung và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cử đi học.

 

Tham dự buổi lễ có TS. Mai Đắc Biên –  Phó Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng, Phó một số đơn vị trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và toàn thể học viên của lớp học.

TS. Mai Đắc Biên - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Mai Đắc Biên - Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Mục tiêu của khóa học nhằm củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức cơ bản cho công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương, công chức là cán sự chuẩn bị thi lên ngạch chuyên viên trong thực thi công vụ, trong quản lý hành chính nhà nước, thực hiện chức năng nhiệm vụ của công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức; cung cấp những nội dung cần thiết để tổ chức việc rèn luyện các kỹ năng cơ bản giúp chuyên viên tiến hành các hoạt động công vụ, tạo một bước căn bản nâng cao về chất cho hoạt động bồi dưỡng, phát triển năng lực làm việc của công chức; tạo bước chuyển lớn về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước cũng như yêu cầu nhiệm vụ theo vị trí việc làm đã được xác định. Xuất phát từ mục tiêu trên nội dung chương trình xây dựng theo cấu trúc từ nhận thức chung đến kỹ năng, quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, gồm 16 chuyên đề về nền hành chính nhà nước; quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; những kỹ năng cơ bản trong quản lý nhà nước. Ngoài những giờ trên lớp, các học viên sẽ được trao đổi, thảo luận về các chuyên đề được học, viết tiểu luận cuối khóa và đi thực tế nhằm trang bị kiến thức thực tiễn, góp phần tăng hiệu quả giảng dạy, nâng cao chất lượng khóa học.

 

Đại biểu và học viên tại Lễ khai giảng

 

TS. Mai Đắc Biên – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, sự phối hợp hiệu quả của các Viện KSND địa phương, sự phối hợp của Bộ Nội vụ và các đơn vị trong và ngoài ngành để khóa học được tổ chức. Đồng chí Phó Hiệu trưởng tin tưởng rằng với tinh thần tích cực tập trung học tập, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao của các học viên, khóa học sẽ thành công tốt đẹp.

 

Khóa học diễn ra trong 02 tháng, tập trung từ ngày 01/7/2020.

 

BBT

Các tin liên quan