Trao các quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ

03/06/2020

Ngày 02/6/2020, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự, chỉ đạo Lễ công bố, trao quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ.

Tham dự buổi Lễ có lãnh đạo và công chức của các đơn vị: Văn phòng, Thanh tra, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Tại buổi Lễ, đồng chí Ngô Bảo Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao công bố các quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ, cụ thể:

- Điều động, bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn Tư, Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng thuộc Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao;

- Bổ nhiệm đồng chí Lê Đức Sơn, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Trưởng phòng giữ chức vụ Trưởng phòng Ban Thư ký thuộc Văn phòng VKSND tối cao;

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hữu Cảnh, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Trưởng phòng giữ chức vụ Trưởng phòng, Thanh tra VKSND tối cao;

- Điều động, bổ nhiệm đồng chí Đỗ Thành Trường, Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Văn phòng VKSND tối cao giữ chức vụ Trưởng phòng thuộc Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin VKSND tối cao;

- Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng Đảng ủy giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp thuộc Văn phòng VKSND tối cao;

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Ninh, Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, Thanh tra VKSND tối cao.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2020.

Xem chi tiết tại đây 

Các tin liên quan